localizations.FilterText = "Filtr:";
localizations.ClearFilterLinkText = "Czyść";
localizations.FileCounterItemsText = "Pozycje";
localizations.FileCounterFoldersText = "Foldery";
localizations.FileCounterFilesText = "Pliki";
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "Ukryte pozycje";
localizations.ThumbnailViewLinkText = "Miniaturki";
localizations.TreeViewLinkText = "Drzewko";
localizations.BackToTopLinkText = "Do góry";
localizations.NothingSelectedGrowlText = "Nic nie wybrano";
localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Nic nie wybrano do udostępnienia";
localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Nic nie wybrano do zmiany nazwy";
localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problem ze zmianą nazwy";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Wystąpił problem ze zmianą nazwy. Proszę spróbować ponownie, Błąd : ";

localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problem z udostępnianiem";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Wystąpił problem z udostępnianiem. Proszę spróbować ponownie";
localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Kliknij prawym na pozycji a następnie kliknij na Skopiuj link bezpośredni";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Kliknij prawym na pozycji a następnie kliknij na aktualizuj słowa kluczowe";
localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Błąd : nie można pokazać w szybkim widoku";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Brak dostępnych pozycji";
localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problem z kasowaniem";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Wystąpił problem z kasowaniem. Proszę spróbować ponownie. Błąd : ";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problem z tworzeniem nowego folderu";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Wystąpił problem z tworzeniem nowego folderu. Proszę spróbować ponownie. Błąd : ";
localizations.JavaRequiredGrowlText = "Java jest wymagana";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Java jest wymagana do działania zaawansowanych funkcji.<br/><br/>Proszę przejść na: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.java.com/\" class=\"whiteError\">http://www.java.com/</a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Aplet Java nie został załadowany";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Kliknij napierw 'Zaawansowane przeglądanie...' aby przeciągnij i upuść było aktywne.";
localizations.ShareWindowHeaderText = "Udostępnianie";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Udostępnij :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Typ udostępnienia :";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Wyślij Email :";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Wygasa :";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "Od : ";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Do : ";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "DW : ";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "UDW : ";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Temat : ";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Treść : ";
localizations.ShareWindowAdvancedLabelText = "Zaawansowane";
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Załącz miniaturkę";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "Pełne uprawnienia (odczyt, zapis, usuwanie) ";
localizations.ShareWindowSendButtonText = "Wyślij";
localizations.ShareWindowCancelButtonText = "Anuluj";
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Użytkownik: ";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Hasło: ";
localizations.ShareActionCompleteLinkText = "Link";
localizations.ShareActionCompleteOkButtonText = "Ok";
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Skopiuj link bezpośredni.";
localizations.CopyLinkText = "Skopiuj link";
localizations.CreateFolderWindowHeaderText = "Stwórz nowy folder.";
localizations.CreateFolderInputDefaultFolderName = "Nowy Folder";
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Przejdź do nowego folderu po utworzeniu ";
localizations.CreateFolderButtonText = "Stwórz";

localizations.BrowserUploaderWindowHeaderText = "Wgraj plik";
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Szczegóły";
localizations.BrowserUploaderUploadFilesTabHeaderText = "Wgraj pliki";
localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Zaawansowane przeglądanie..";
localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Uruchom wgrywanie";
localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Usuń zakończone";
localizations.BrowserUploaderResumeCheckboxText = "Wznów";
localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Reset";
localizations.BrowserUploaderFormNextButtonText = "Następny";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyText = "Ten plik został już dodany.";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} został już dodany.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Te pliki zostały już dodane.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} zostało już dodanych.";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Grupa plików : ";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileRemoveLinkText = "Usuń";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "Zostaną wgrane do";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileOverwriteText = "Nadpisz";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeOverwrittenText = "zostaną nadpisane";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Plik istnieje";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Uwaga";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileIgnoreLinkText = "Ignoruj";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDoneText = "Wykonano";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "Wgrane do";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "Ponowne wgranie";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDismissLinkText = "Odrzuć";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileCancelLinkText = "Anuluj";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePauseLinkText = "Wstrzymaj";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Wstrzymano";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileResumeLinkText = "Wznów";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "W sumie {0} plik(ów)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} z {1} pozycji ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Wgrywanie do : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Szybkość : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Czas: Upłynęło: <span class='elapsed'>{0}</span> <span class='remained'>, Pozostało : {1}</span></div>";
localizations.SearchWindowHeaderText = "Szukaj";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Słowa kluczowe :";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Dokładnie?";
localizations.SearchWindowByClassModifiedLabelText = "Zmodyfikowane";
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm/dd/rrrr) ";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Rozmiar jest ";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Typ jest ";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Rozmiar jest ";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(Kilobajtów)";
localizations.SearchWindowSearchButtonText = "Szukaj";
localizations.SearchWindowCancelButtonText = "Anuluj";
localizations.SearchResultDisplayText = "Wyniki wyszukiwania:";
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Wyczyść filtr wyszukiwania)"; 
localizations.SearchFormModifiedOptionAfterText = "Po";
localizations.SearchFormModifiedOptionBeforeText = "Przed";
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Większe niż";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "Mniejsze niż";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFileText = "Plik";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Folder";
localizations.UserOptionsWindowHeaderText = "Preferencje";
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Ukryj '.' Pozycje ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Ukryj kolumnę ptaszków ";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Ukryj sekcję filtrów ";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Wgrywanie od razu w trakcie wybierania. ";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Przy starcie uruchom aplet Java.";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Wyłącz kompresję korzystając z apletu Java. ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Zmień hasło "; 
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Aktualne hasło: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Nowe hasło: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordConfirmPassLabelText = "Zatwierdź hasło:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordButtonText = "Zmień hasło";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generuj losowe hasło";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Użyj tego";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomCancelLinkText = "Anuluj";
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Przełącz";
localizations.MainCheckboxContextMenuCheckAllText = "Zaznacz wszystkie";
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Odznacz wszystkie";
localizations.KeywordsWindowHeaderText = "Słowa kluczowe";
localizations.KeywordsWindowUpdateLinkText = "Aktualizuj";
localizations.KeywordsWindowCancelLinkText = "Anuluj";
localizations.BasketHeaderText = "Pliki w koszyku";
localizations.BasketClearAllLinkText = "Wyczyść wszystkie";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Pobierz pliki";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Pobierz pliki zaawansowane";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Brak plików";
localizations.BasketRemoveLinkText = "Usuń";
localizations.BasketTotalItemText = "W sumie {0} pozycji";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Plik już został dodany do koszyka";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Wybrany plik jest już w koszyku";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Nie zaznaczono pozycji do dodania do koszyka";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = " ";
localizations.PasteFormHeaderText = "Wklej";
localizations.PasteFormResetButtonText = "Reset";
localizations.PasteFormPasteButtonText = "Wklej";
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problem z wklejaniem";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Wystąpił problem z wklejaniem pozycji.<br />Błąd : {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Nie ma pozycji do wklejenia";
localizations.WelcomeFormHeaderText = "Witamy";
localizations.WelcomeFormOkButtonText = "OK";
localizations.SlideshowPopupHeaderText = "Pokaz slajdów";
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Zarządaj udostępnionymi";
localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Odświerz";
localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Usuń zaznaczone";
localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "DO";
localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "DW";
localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Stworzony";
localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Wygasa";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Udostępniane pozycje";
localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Pobrania";
localizations.RenameWindowHeaderText = "Zmień nazwę";
localizations.RenamePanelSaveLinkText = "Zapisz";
localizations.RenamePanelCancelLinkText = "Anuluj";
localizations.TooltipNameLabelText = "Nazwa";
localizations.TooltipSizeLabelText = "Rozmiar";
localizations.TooltipModifiedLabelText = "Zmodyfikowano";
localizations.TooltipKeywordsLabelText = "Słowa kluczowe";
localizations.FormValidationFailText = "Jedna lub kilka pozycji nie zostało wprowadzonych prawidłowo. Wprowadź poprawne wartości dla pozycji oznaczonych *.";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "W sumie {0} folder(ów) i {1} plik(ów) Zostanie skasowanych.\n\nPozycji: {2} Raz skasowanych nie da się odzyskać";
localizations.CopyActionGrowlText = "W sumie {0} folder(ów) i {1} plik(ów) skopiowano.";
localizations.CutActionGrowlText = "W sumie {0} folder(ów) i {1} plik(ów) wycięto.";
localizations.TreeviewHeaderNameText = "Nazwa";
localizations.TreeviewHeaderSizeText = "Rozmiar";
localizations.TreeviewHeaderModifiedText = "Zmodyfikowano";
localizations.TreeviewHeaderKeywordsText = "Słowa kluczowe";
localizations.SelectItemOptionLinkText = "Wybierz";
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Przełącz";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Wszystkie";
localizations.SelectCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Żadne";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFilesText = "Wszystkie pliki";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFoldersText = "Wszystkie foldery";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Pozycje zaczynające się od \".\"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Zmodyfikowane dziś";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Zmodyfikowane w tym tygodniu";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Zmodyfikowane w tym miesiącu";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Zmodyfikowane w ostatnich 60 dniach.";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Zmodyfikowane w ostatnich 90 dniach.";
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Pokaż {0} pozycji na stronie";
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Pokaż {0} pozycji na stronie";

//New upload bar localizations
localizations.browseFileLabelByClass = "Dodaj pliki...";
localizations.advancedUploadResumeLabelByClass = "Wynów";
localizations.filesToUploadQueueWindowHeader = "Pliki do wgrania";
localizations.uploadWindowStartUploadingByClass = "Rozpocznij wgrywanie";
localizations.uploadWindowCancelUploadingByClass = "Anuluj wgrywanie";
localizations.uploadWindowClearUploadedByClass = "Wyczyść wgrane";
localizations.uploadWindowOverwriteAllByClass = "Nadpisz wszystkie";
localizations.uploadWindowRemoveAllWithErrorsByClass = "Usuń wszystkie z błędami";
localizations.uploadWindowSummaryFilesByClass = "Pliki : ";
localizations.uploadWindowSummarySizeByClass = ", Rozmiar : ";
localizations.uploadBarShowHideFilesSetTitleClass = "Pokaż/Ukryj wybrane pliki";
localizations.uploadBarAttentionTitle = "Teraz dodaj pliki z panelu wgrywania";
localizations.uploadBarAttentionText = "Użyj panelu wgrywania aby dodać pliki do wgrania. Kliknij na przycisk\"" + localizations.browseFileLabelByClass + "\"  aby dodać plik";

localizations.globalProgressbarSkipLabelByClass = "Pomiń";
localizations.globalProgressbarPauseLabelByClass = "Pauza";
localizations.globalProgressbarStopLabelByClass = "Zatrzymaj";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Brak plików do pokazania";
localizations.FilterItemCountText = "(Pozycji z frazą \"{filterVal}\" : {totalItems} , Folderów: {folders} Plików: {files})";
localizations.TotalItemsInDirMsgText = "(Wszystkich pozycji w folderze {count})";
localizations.ThumbnailsTooltipText = "<strong>Nazwa : </strong>{text}<br /><strong>Rozmiar : </strong>{size}<br /><strong>Zmodyfikowano : </strong>{date}<br /><strong>Słowa kluczowe : </strong> {keywords}";
localizations.WelcomeNoteSubmitFormFailureMsgText = "Błąd: Wystąpił problem z zapisem";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgTitleText = "Tylko w widoku drzewka";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgDescText = "Dozwolone tylko w widoku drzewka";
localizations.PasswordExpiringMsgText = "Hasło wkrótce wygaśnie<br/>Użyj opcji użytkownia aby zmienić hasło.";
localizations.PasswordNotMatchingMsgText = "Nowe hasła nie pasują do siebie.";
localizations.PasswordMustBeComplexMsgText = "Hasło musi być bardziej skomplikowane.";
localizations.PasswordChangedMsgText = "Hasło zmienione.  Zaloguj się używając nowego hasła.";
localizations.AppletLoadingFailedMsgText = "Applet failed while uploading";
localizations.DownloadStartedAlertTitleText = "Pobieranie rozpoczęte";
localizations.DownloadStartedAlertDescText = "Wybierz miejsce do zapisu plików aby kontynuować";
localizations.LogoutButtonText = "Wyloguj";
localizations.browserUploaderNativeUploadTipSetTitle = "Wgraj pliki używając przeglądarki.";
localizations.browserUploaderAdvancedUploadTipSetTitle = "Wgraj pliki używając apletu, <br>pozwala na wgrywanie folderów i jest szybsze.";
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Szczegóły wgrywania";

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 29-Dec-2020 05:25 by Ben Spink
G’day (anonymous guest)
CrushFTP10 | What's New

Referenced by
...nobody

JSPWiki v2.8.2