localizations.FilterText = "Filter:";
localizations.ClearFilterLinkText = "Filter wissen";
localizations.FileCounterItemsText = "Items";
localizations.FileCounterFoldersText = "Folders";
localizations.FileCounterFilesText = "Bestanden";
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "Verborgen Items";
localizations.ThumbnailViewLinkText = "Iconen";
localizations.TreeViewLinkText = "Lijsten";
localizations.BackToTopLinkText = "Naar boven";


localizations.NothingSelectedGrowlText = "Niets geselecteerd";

localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Niets geselecteerd om te delen";

localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Niets geselecteerd om te hernoemen";

localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Probleem bij hernoemen";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Probleem bij hernoemen. Probeer het nogmaals. Fout: ";

localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Probleem bij delen";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Probleem bij delen. Probeer het nogmaals.";

localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Klik met de rechtermuisknop, dan Directlink kopiëren";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Klik met de rechtermuisknop, dan Sleutelwoord bijwerken";

localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Fout: niets zichtbaar in voorvertoning";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Geen items beschikbaar";

localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Probleem bij wissen";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Probleem bij wissen. Probeer het nogmaals. Fout:";

localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Probleem bij aanmaken Folder";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Probleem bij aanmaken Folder. Probeer het nogmaals. Fout:";

localizations.JavaRequiredGrowlText = "Java is een vereiste";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Voor gebruikt van de geavanceerde functies moet Java zijn geïnstalleerd.<br/><br/>Ga naar: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.java.com/\" class=\"whiteError\">http://www.java.com/</a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java-Applicatie niet geladen";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Je moet eerst op de 'Geavanceerde bestandselectie' klikken, voordat Drag-and-Drop funktioneert.";


//Sharing Window
localizations.ShareWindowHeaderText = "Delen";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Deel :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Deelmethode :";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Zend E-Mail :";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Geldig tot :";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "Afzender : ";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Ontvanger : ";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "CC : ";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "BCC : ";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Onderwerp : ";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Bericht : ";
localizations.ShareWindowAdvancedLabelText = "Geavanceerd";
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Voorvertoning bijvoegen";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "Volledige toegang (lezen, schrijven, wissen) ";
localizations.ShareWindowSendButtonText = "Verstuur";
localizations.ShareWindowCancelButtonText = "Annuleer";
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Gebruikersnaam: ";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Wachtwoord: ";
localizations.ShareActionCompleteLinkText = "Link";
localizations.ShareActionCompleteOkButtonText = "Ok";

//Copy direct link window
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopieer Direktlink.";

//Create folder window
localizations.CreateFolderWindowHeaderText = "Nieuwe Folder aanmaken.";
localizations.CreateFolderInputDefaultFolderName = "Nieuwe folder";
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Navigeer naar de folder na aanmaken ";
localizations.CreateFolderButtonText = "Aanmaken";

//Browser uploader window
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Snelheid : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingAverageSpeedText = "Gem. snelheid : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Tijd: Verstreken: <span class='elapsed'>{0}</span> <span class='remained'>, Remaining : {1}</span></div>";
localizations.BrowserUploaderAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Je bestand(en) zijn nu aan het uploaden.  Als je van deze pagina verlaat zul je ze verliezen.  Weet je zeker dat je deze pagina wilt verlaten?";

//New upload bar localizations
localizations.browseFileLabelByClass = "Bestanden toevoegen...";
localizations.advancedUploadResumeLabelByClass = "Hervat";
localizations.filesToUploadQueueWindowHeader = "Bestanden te uploaden";
localizations.uploadWindowStartUploadingByClass = "Start Uploaden";
localizations.uploadWindowCancelUploadingByClass = "Annuleer Uploaden";
localizations.uploadWindowClearUploadedByClass = "Wis verzonden bestanden";
localizations.uploadWindowOverwriteAllByClass = "Overschrijf alles";
localizations.uploadWindowRemoveAllWithErrorsByClass = "Verwijder alles met fouten";
localizations.uploadWindowSummaryFilesByClass = "Bestanden : ";
localizations.uploadWindowSummarySizeByClass = ", Upload grootte : ";
localizations.globalProgressbarSkipLabelByClass = "Overslaan";
localizations.globalProgressbarPauseLabelByClass = "Pauzeren";
localizations.globalProgressbarStopLabelByClass = "Stop";
window.locale.fileupload.errors.fileAvailableInSelectedFolder = "Bestand is al toegevoegd aan uploads in dezelfde Folder";
window.locale.fileupload.errors.fileExistOnServer = "Bestand bestaat reeds op de server";
window.locale.fileupload.errors.fileBiggerThanAllowed = "Bestand is groter dan toegestaan";
window.locale.fileupload.errors.dirNoWritable = "Je kunt niet uploaden naar deze folder";
window.locale.fileupload.error = "Fout";
window.locale.fileupload.start = "Start";
window.locale.fileupload.reupload = "Her-Upload";
window.locale.fileupload.cancel = "Annuleer";
window.locale.fileupload.destroy = "Wissen";
window.locale.fileupload.overwrite = "Overschrijf";
window.locale.fileupload.uploadTo = "Upload naar : ";
window.locale.fileupload.pause = "Pauzeer";
window.locale.fileupload.errorLabel = "Fout : ";
window.locale.fileupload.details = "Details";
window.locale.fileupload.SwitchToNormalUpload = "Schakel over naar Normale Upload";
localizations.uploadWindowUploadTypeSwitchSetTitleClass = window.locale.fileupload.SwitchToAdvancedUpload = "Schakel over naar Geavanceerde Upload";


//Search window
localizations.SearchWindowHeaderText = "Zoeken";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Sleutelwoorden :";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Exact?";
localizations.SearchWindowByClassModifiedLabelText = "Aangepast";
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm/dd/yyyy) ";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Grootte ";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Type is een";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Grootte ";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(Kilobytes)";
localizations.SearchWindowSearchButtonText = "Start zoeken";
localizations.SearchWindowCancelButtonText = "Annuleren";
localizations.SearchResultDisplayText = "Zoekresultaat:";
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Zoekfilter wissen)";
localizations.SearchFormModifiedOptionAfterText = "Na";
localizations.SearchFormModifiedOptionBeforeText = "Voor";
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Groter dan";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "Kleiner dan";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFileText = "bestand";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Folder";

//User options window
localizations.UserOptionsWindowHeaderText = "Voorkeuren";
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Verberg '.' items ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Verberg selectiekolom ";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Verberg filter ";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Na kiezen upload automatisch upload beginnen. ";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Java bij opstarten laden.";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Datacompressie uitschakelen op de Java applicatie. ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Je wachtwoord wijzigen ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Huidig wachtwoord : ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Nieuw wachtwoord: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordConfirmPassLabelText = "Wachtwoord bevestigen:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordButtonText = "Wachtwoord wijzigen";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Willekeurig wachtwoord genereren";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Dit wachtwoord gebruiken";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomCancelLinkText = "Annuleren";

//Main checkbox context menu options
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Omschakelen";
localizations.MainCheckboxContextMenuCheckAllText = "Selecteer alles";
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Deselecteer alles";

//Keywords window
localizations.KeywordsWindowHeaderText = "Sleutelwoorden";
localizations.KeywordsWindowUpdateLinkText = "Bijwerken";
localizations.KeywordsWindowCancelLinkText = "Annuleren";

//File basket
localizations.BasketHeaderText = "Bestanden in de Download-Lijst";
localizations.BasketClearAllLinkText = "Lijst wissen";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Bestanden in de lijst downloaden";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Bestanden in de lijst downloaden (geavanceerd)";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Geen bestanden beschikbaar";
localizations.BasketRemoveLinkText = "Verwijderen";
localizations.BasketTotalItemText = "Totaal {0} item(s)";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Bestand is reeds in de download-lijst";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Ausgewählte Datei ist bereits in der Download-Liste verfügbar";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Es ist nichts ausgewählt um es zur Download-Liste hinzuzufügen";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = " ";

//Paste form panel
localizations.PasteFormHeaderText = "Plak";
localizations.PasteFormResetButtonText = "Reset";
localizations.PasteFormPasteButtonText = "Plak";
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Probleem tijdens plakken";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Er was een probleem tijdens het plakken van de items.<br />Fout : {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Er was niets om te plakken";

//Welcome form panel
localizations.WelcomeFormHeaderText = "Welkom";
localizations.WelcomeFormOkButtonText = "OK";

//Slideshow popup
localizations.SlideshowPopupHeaderText = "Diashow";

//Manage Share window
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Beheer gedeelde items";
localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Actualiseren";
localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Wis geselecteerde items";
localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "Ontvanger";
localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "CC";
localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Aangemaakt";
localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Geldig tot";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Gedeelde items";
localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Downloads";

//Rename window and panel
localizations.RenameWindowHeaderText = "Hernoemen";
localizations.RenamePanelSaveLinkText = "Bewaren";
localizations.RenamePanelCancelLinkText = "Annuleren";

//Tooltip info
localizations.TooltipNameLabelText = "Naam";
localizations.TooltipSizeLabelText = "Grootte";
localizations.TooltipModifiedLabelText = "Gewijzigd";
localizations.TooltipKeywordsLabelText = "Sleutelwoorden";

//Form alerts and notifications
localizations.FormValidationFailText = "Een of meerdere vereiste gegevens ontbreken of zijn fout. Vul de met een * gemarkeerde velden juist in.";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "In totaal {0} Folder(s) en {1} Bestand(en) worden gewist.\n\nItems: {2} Kan niet ongedaan worden gemaakt!";
localizations.CopyActionGrowlText = "In totaal {0} Folder(s) en {1} Bestand(en) gekopieert.";
localizations.CutActionGrowlText = "In totaal {0} Folder(s) en {1} Bestand(en) geknipt.";

//Treeview header items
localizations.TreeviewHeaderNameText = "Naam";
localizations.TreeviewHeaderSizeText = "Grootte";
localizations.TreeviewHeaderModifiedText = "Gewijzigd";
localizations.TreeviewHeaderKeywordsText = "Sleutelwoorden";

//Selection menu items
localizations.SelectItemOptionLinkText = "Selecteer"
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Omschakelen";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Alle items";
localizations.SelectCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Geen";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFilesText = "Alle Bestanden";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFoldersText = "Alle Folders";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Items beginnend met \".\"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Vandaag gewijzigd";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Deze week gewijzigd";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Deze maand gewijzigd";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "In de laatste 60 dagen gewijzigd";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "In de laatste 90 dagen gewijzigd";

// Page size selection menu item.
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "{0} Items per pagina";

setTimeout("applyLocalizations();",100);

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 29-Dec-2020 05:25 by Ben Spink
G’day (anonymous guest)
CrushFTP10 | What's New

Referenced by
...nobody

JSPWiki v2.8.2