Here is a Czech translation of the interface.

//CrushFTP 6.1.0 - Czech localization ver. 1.1 by Petr Svoboda (svobbi@gmail.com)

//WebInterface
localizations.FilterText = localizations.FilterTextBasket = "Filtr:";
localizations.ClearFilterLinkText = localizations.ClearFilterLinkTextBasket = "Zrušit filtr";
localizations.FileCounterItemsText = "Položky";
localizations.FileCounterFoldersText = "Složky";
localizations.FileCounterFilesText = "Soubory";
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "Skryté položky";
localizations.ThumbnailViewLinkText = localizations.ThumbnailViewLinkTextBasket = "Zobrazit náhledy";
localizations.TreeViewLinkText = localizations.TreeViewLinkTextBasket = "Zobrazit seznam";
localizations.DownloadResumeTextLabelBasket = "Pokračovat"
localizations.BackToTopLinkText = "Zpět nahoru";
localizations.FilesNotAvailableMessage = "Žádné dostupné soubory";
localizations.CopyNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubory/složky ke kopírování";
localizations.DeleteNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubory/složky ke smazání";
localizations.UnzipNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubor k rozbalení";
localizations.CutNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubory/složky k vyjmutí";
localizations.pagingPrevText = "Předchozí";
localizations.pagingNextText = "Následující";
localizations.pagingEllipseText = "...";
localizations.FilterItemCountText = "(Položky obsahující frázi \"{filterVal}\" : {totalItems} , Složky: {folders} Soubory: {files})";
localizations.TotalItemsInDirMsgText = "(Celkem položek ve složce {count})";
localizations.quotaAvailableLabelText = "k dispozici";

localizations.WelcomeNoteSubmitFormFailureMsgText = "Chyba: Problém při ukládání dat";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgTitleText = "Pouze v režimu zobrazení seznam";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgDescText = "Toto lze použít pouze v režimu zobrazení seznam";
localizations.PasswordExpiringMsgText = "Platnost hesla brzy vyprší<br/>Změňte si ho v menu Nastavení.";
localizations.PasswordNotMatchingMsgText = "Nová hesla si neodpovídají.";
localizations.PasswordMustBeComplexMsgText = "Heslo musí být složitější.";
localizations.PasswordChangedMsgText = "Heslo bylo změněno. Přihlašte se, prosím, pomocí nového hesla.";
localizations.AppletLoadingFailedMsgText = "Došlo k chybě apletu během nahrávání";
localizations.DownloadStartedAlertTitleText = "Začalo stahování";
localizations.DownloadStartedAlertDescText = "Vyberte místo, kam chcete uložit soubor(y)";
localizations.LogoutButtonText = "Odhlášení";
localizations.browserUploaderNativeUploadTipSetTitle = "Nahrávání souborů pomocí prohlížeče.";
localizations.browserUploaderAdvancedUploadTipSetTitle = "Pokročilé nahrávání souborů, <br>umožňuje nahrávat složky a urychluje přenos.";
localizations.browserUploaderDragDropHoverLabelText = "Sem přetáhněte soubory";
localizations.appletUploaderDropPanelLabelText = "&darr; Sem přetáhněte soubory &darr;";

//Sharing Window
localizations.ShareWindowHeaderText = "Sdílet";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Sdílení :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Typ sdílení :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelCopyText = "Kopírovat";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelMoveText = "Přesunout";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelReferenceText = "Odkaz";
localizations.ShareWindowShareToInternalUserLabelText = "Interní";
localizations.ShareWindowShareToExternalUserLabelText = "Externí";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Poslat E-mail :";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Vyprší :";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "Od : ";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Komu : ";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "Kopie : ";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "Skrytá kopie : ";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Předmět : ";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Tělo zprávy : ";
localizations.ShareWindowAdvancedLabelText = "Pokročilé";
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Připojit náhled";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "Plný přístup (číst, zapisovat, mazat) ";
localizations.ShareWindowSendButtonText = "Sdílet";
localizations.ShareWindowCancelButtonText = "Zrušit";
localizations.ShareWindowUsernameMethodLabelText = "Metoda sdílení : ";
localizations.ShareWindowUsernameLabelText = "Sdílení s interním uživatelem";
localizations.ShareWindowUsernamesLabelText = "Uživatelé : ";
localizations.ShareWindowUsernamesLabelHelpText = "(Více uživatelů oddělte čárkami.)";
localizations.ShareActionCompleteShareUsernamesText = "Následující uživatelé mají nyní povolen přístup ke sdíleným položkám.";
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Uživatel: ";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Heslo: ";
localizations.ShareActionCompleteLinkText = "Odkaz:";
localizations.ShareActionCompleteOkButtonText = "Ok";
localizations.ShareActionEmailValidationFailureHelpToolTip = "Zadejte, prosím, platnou email adresu. Můžete zadat více adres oddělených čárkami např. <strong>bob@email.com, john@email.com,...</strong>";

//Copy direct link window
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopírovat přímý odkaz.";
localizations.CopyLinkText = "Kopírovat odkaz";

//Create folder window
localizations.CreateFolderWindowHeaderText = "Vytvořit novou složku.";
localizations.CreateFolderInputDefaultFolderName = "Nová složka";
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Otevřít složku po vytvoření ";
localizations.CreateFolderButtonText = "Vytvořit";

//Browser uploader window
localizations.BrowserUploaderWindowHeaderText = "Nahrát soubor";
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Podrobnosti";
localizations.BrowserUploaderUploadFilesTabHeaderText = "Nahrát soubory";
localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Pokročilé procházení..";
localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Začít s nahráváním";
localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Odstranit dokončené";
localizations.BrowserUploaderResumeCheckboxText = "Pokračovat";
localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Reset";
localizations.BrowserUploaderFormNextButtonText = "Další";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyText = "Tento soubor byl přidán již dříve.";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} byl již přidán.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Tyto soubory jsou již přidány.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} jsou již přidány.";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Skupina souborů : ";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileRemoveLinkText = "Odebrat";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "Bude nahráno do";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileOverwriteText = "Přepsat";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeOverwrittenText = "bude přepsáno";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Soubor existuje";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Vyžaduje pozornost";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileIgnoreLinkText = "Ignorovat";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDoneText = "Hotovo";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "Nahráno do";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "Znovu nahrát";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReDownloadLinkText = "Znovu stáhnout";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDismissLinkText = "Odstranit";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileCancelLinkText = "Zrušit";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePauseLinkText = "Pauza";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Pozastaveno";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileResumeLinkText = "Pokračovat";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "Celkem {0} soubor(ů)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} z {1} položek ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Nahrávám do : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Aktuální rychlost : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingAverageSpeedText = "Prům. rychlost : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Čas: Uplynulý: <span class='elapsed'>{0}</span> <span class='remained'>, Zbývající : {1}</span></div>";
localizations.BatchCompleteText = "Výsledek";
localizations.BatchComplete = "Přenosy potvrzeny.";
localizations.BrowserUploaderSpeedTimeCalculatingText = "Počítám...";
localizations.BrowserUploaderProblemWhileTransferMsgText = "Problém během přenosu";
localizations.BrowserUploaderCancelledUploadMsgText = "Zrušené nahrávání";
localizations.BrowserUploaderAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Vaše soubory jsou právě nahrávány na server.  Pokud opustíte tuto stránku, tak o ně přijdete.  Opravdu chcete opustit tuto stránku?";
localizations.BrowserDownloadAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Vaše soubory jsou právě stahovány ze serveru.  Pokud opustíte tuto stránku, tak o ně přijdete.  Opravdu chcete opustit tuto stránku?";
localizations.NoUploadInDirGrowlText = "Nahrávání zakázáno";
localizations.NoUploadInDirGrowlDesc = "Nahrávání položek do vybrané složky je zakázáno";

//New upload bar localizations
localizations.browseFileLabelByClass = "Přidat soubory...";
localizations.advancedUploadResumeLabelByClass = "Pokračovat";
localizations.filesToUploadQueueWindowHeader = "Soubory k nahrání na server";
localizations.uploadWindowStartUploadingByClass = "Spustit nahrávání";
localizations.uploadWindowCancelUploadingByClass = "Zrušit nahrávání";
localizations.uploadWindowClearUploadedByClass = "Odstranit nahrané";
localizations.uploadWindowOverwriteAllByClass = "Přepsat vše";
localizations.uploadWindowRemoveAllWithErrorsByClass = "Odstranit všechny s chybami";
localizations.uploadWindowSummaryFilesByClass = "Soubory : ";
localizations.uploadWindowSummarySizeByClass = ", Velikost celkem : ";
localizations.uploadBarShowHideFilesSetTitleClass = "Ukázat/Skrýt vybrané soubory";
localizations.uploadBarAttentionTitle = "Přidejte soubory pomocí nahrávací lišty";
localizations.uploadBarAttentionText = "Použijte lištu pro nahrávání. Klikněte na tlačítko \"" + localizations.browseFileLabelByClass + "\" a vyberte soubory k nahrání.";
localizations.globalProgressbarSkipLabelByClass = "Přeskočit";
localizations.globalProgressbarPauseLabelByClass = "Pauza";
localizations.globalProgressbarStopLabelByClass = "Zastavit";
window.locale.fileupload.errors.fileAvailableInSelectedFolder = "Soubor již byl přidán do fronty pro nahrání do stejné složky";
window.locale.fileupload.errors.fileExistOnServer = "Soubor již na serveru existuje";
window.locale.fileupload.errors.fileBiggerThanAllowed = "Velikost souboru je větší než povolená";
window.locale.fileupload.errors.dirNoWritable = "Nemůžete nahrávat do této složky";
window.locale.fileupload.error = "Chyba";
window.locale.fileupload.start = "Spustit nahrávání";
window.locale.fileupload.reupload = "Nahrát znovu";
window.locale.fileupload.cancel = "Odebrat";
window.locale.fileupload.destroy = "Smazat";
window.locale.fileupload.overwrite = "Přepsat";
window.locale.fileupload.uploadTo = "Nahrát do : ";
window.locale.fileupload.pause = "Pauza";
window.locale.fileupload.errorLabel = "Chyba : ";
window.locale.fileupload.details = "Podrobnosti";
window.locale.fileupload.SwitchToNormalUpload = "Přepnout na základní nahrávání";
localizations.uploadWindowUploadTypeSwitchSetTitleClass = window.locale.fileupload.SwitchToAdvancedUpload = "Přepnout na pokročilé nahrávání";

//Search window
localizations.SearchWindowHeaderText = "Hledat";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Klíčová slova :";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Přesně?";
localizations.SearchWindowByClassModifiedLabelText = "Upraveno";
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm/dd/rrrr) ";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Velikost je ";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Typ je ";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(kB)";
localizations.SearchWindowSearchButtonText = "Začít hledání";
localizations.SearchWindowCancelButtonText = "Zrušit";
localizations.SearchResultDisplayText = "Výsledek hledání:";
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Vymazat vyhledávací filtr)"; 
localizations.SearchFormModifiedOptionAfterText = "Po";
localizations.SearchFormModifiedOptionBeforeText = "Před";
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Větší než";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "Menší než";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFileText = "Soubor";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Složka";
localizations.SearchProcessNotificationText = "Zpracovávám... ";
localizations.SearchProcessCancelText = "Zrušit";

//Multiple file selection options
localizations.ItemsSelectionDisplayText = "Všech <strong>{count}</strong> položek na této stránce je vybráno.";
localizations.ItemsSelectionSelectAllItemsInDir = "Vybrat všechny <strong>{total_items}</strong> položky v <strong>{list_type}</strong> (včetně skrytých)</span>";
localizations.ItemsSelectionSelectedAllItemsInDir = "Všechny <strong>{total_items}</strong> položky v <strong>{list_type}</strong> (včetně skrytých) jsou vybrány";
localizations.ItemsSelectionClearSelection = "Zrušit výběr";
localizations.ItemsSelectionShowingFolderText = "Aktuální složka";
localizations.ItemsSelectionShowingFilteredItemsText = "Aktuální filtrovaný seznam";
localizations.ItemsSelectionShowingSearchedItemsText = "Výsledky vyhledávání";

//User options window
localizations.UserOptionsWindowHeaderText = "Nastavení";
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Skrýt '.' položky ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Skrýt sloupec se zatržítky ";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Skrýt filtr ";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Začít nahrávat ihned po výběru souboru";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Spustit Java aplet během spouštění UI";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Vypnout kompresi v Java apletu";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Změna hesla "; 
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Aktuální heslo: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Nové heslo: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordConfirmPassLabelText = "Potvrzení hesla:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordButtonText = "Změnit heslo";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generovat náhodné heslo";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Použít toto";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomCancelLinkText = "Zrušit";

//Main checkbox context menu options
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Přepnout";
localizations.MainCheckboxContextMenuCheckAllText = "Vybrat vše";
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Odebrat vše";

//Keywords window
localizations.KeywordsWindowHeaderText = "Klíčová slova";
localizations.KeywordsWindowUpdateLinkText = "Aktualizovat";
localizations.KeywordsWindowCancelLinkText = "Zrušit";

//File basket
localizations.BasketHeaderText = "Soubory v koši";
localizations.BasketClearAllLinkText = "Vyčistit vše";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Stáhnout koš";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Stáhnout koš - pokročilé";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Žádné soubory k dispozici";
localizations.BasketRemoveLinkText = "Odebrat";
localizations.BasketTotalItemText = "Celkem {0} položek";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Soubor byl již do koše přidán";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Vybraný soubor se již v koši nachází";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Nebylo vybráno nic, co by se dalo do koše přidat";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = " ";
localizations.BasketClearAllConfirmMessage = "Určitě chcete odebrat všechny vybrané soubory z koše?";

//Paste form panel
localizations.PasteFormHeaderText = "Vložení";
localizations.PasteFormResetButtonText = "Reset";
localizations.PasteFormPasteButtonText = "Vložit";
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problém během vkládání";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Vyskytl se problém během vkládání položek.<br />Chyba : {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Není co vložit";

//Welcome form panel
localizations.WelcomeFormHeaderText = "Vítejte";
localizations.WelcomeFormOkButtonText = "OK";

//Slideshow popup
localizations.SlideshowPopupHeaderText = "Prezentace";

//Manage Share window
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Spravovat sdílení";
localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Aktualizovat";
localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Smazat vybrané položky";
localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "Komu";
localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "Kopie";
localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Vytvořeno";
localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Vyprší";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Sdílené položky";
localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Stažení";
localizations.ManageShareWindowNothingToShowMessageText = "Není co zobrazit";
localizations.ManageShareWindowNothingSelectedToDeleteMessageText = "(Žádné vybrané položky ke smazání)";
localizations.ManageShareWindowDeleteAccountConfirmationText= "Opravdu si přejete smazat vybrané {count} účty?";
localizations.ManageShareWindowUserDeletedMessageText = "(Uživatel : {name} smazán)";

//Rename widndow and panel
localizations.RenameWindowHeaderText = "Přejmenovat";
localizations.RenamePanelSaveLinkText = "Uložit";
localizations.RenamePanelCancelLinkText = "Zrušit";

//Tooltip info
localizations.TooltipNameLabelText = "Jméno";
localizations.TooltipSizeLabelText = "Velikost";
localizations.TooltipModifiedLabelText = "Změněno";
localizations.TooltipKeywordsLabelText = "Klíčová slova";

//Form alerts and notifications
localizations.FormValidationFailText = "Nesprávné zadání jedné nebo více požadovaných položek. Zadejte správnou hodnotu u položek označených * ve formuláři níže";
localizations.FormEmailValidationFailText = "<br> - Do příslušného pole zadejte platnou email adresu";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "Celkem {0} složek a {1} souborů bude smazáno.\n\nPoložky: {2} Tato akce nemůže být vrácena zpět!";
localizations.DeleteConfirmationMessageRemoveAllItemsInDirText = "Všechny položky ve složce \"{folder_name}\" budou smazány.\n\nCelkem {count} položek bude smazáno.\n\nOperace nemůže být vrácena zpět!";
localizations.CopyActionGrowlText = "Celkem {0} složek a {1} souborů zkopírováno.";
localizations.CutActionGrowlText = "Celkem {0} složek a {1} souborů vyjmuto.";
localizations.NothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky";
localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky ke sdílení";
localizations.DownloadNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky ke stažení";
localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky k přejmenování";
localizations.PreviewNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky k prohlížení";
localizations.NoPreviewGrowlText = "Náhled";
localizations.NoPreviewGrowlDesc = "Pro vybrané položky není k dispozici náhled";
localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problém během přejmenování";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Vyskytl se problém během přejmenovávání. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : ";
localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problém během sdílení";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Vyskytl se problém během sdílení souboru. Zkuste to prosím znovu";
localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Klikněte pravým tl. na položku a vyberte kopírovat přímý odkaz";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Klikněte pravým tl. na položku a vyberte aktualizovat klíčová slova";
localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Chyba : V rychlém prohlížení nelze nic zobrazit";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Žádné dostupné položky";
localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problém během mazání";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Došlo k problému během mazání. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : ";
localizations.ProblemWhileUnzipGrowlText = "Problém během rozbalování souborů";
localizations.ProblemWhileUnzipDescGrowlText = "Došlo k problému během rozbalování souborů. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : ";
localizations.ProblemWhileZipGrowlText = "Problém během komprimace souborů";
localizations.ProblemWhileZipDescGrowlText = "Došlo k problému během komprimace. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : ";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problém během vytváření složky";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Došlo k problému během vytváření složky. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : ";
localizations.JavaRequiredGrowlText = "Vyžadována Java";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Pokročilé funkce vyžadují nainstalovanou Javu.<br/><br/>Jděte na: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.java.com/\" class=\"whiteError\">http://www.java.com/</a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java Applet nebyl spuštěn";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Technologie 'Táhni a Pusť'(Drag&Drop) je dostupná až po kliknutí na tlačítko 'Pokročilé procházení...'";
localizations.NoFilesFoundGrowlTitle = "Data nenalezena";
localizations.NoFilesFoundGrowlText = "Chyba : Nebyla nalezena data pro ";
localizations.AutoLogOutConfirmationTitle = "Automatické odhlášení";
localizations.AutoLogOutConfirmationDesc = "Budete odhlášeni z důvodu nečinnosti";
localizations.AutoLogOutButtonText = "Zůstat přihlášen";

//Treeview header items
localizations.TreeviewHeaderNameText = "Jméno";
localizations.TreeviewHeaderSizeText = "Velikost";
localizations.TreeviewHeaderModifiedText = "Změněno";
localizations.TreeviewHeaderKeywordsText = "Klíčová slova";

//Selection menu items
localizations.SelectItemOptionLinkText = "Výběr";
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Invertovat";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Všechny položky";
localizations.SelectCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Nic";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFilesText = "Všechny soubory";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFoldersText = "Všechny složky";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Položky začínající na \".\"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Změněné dnes";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Změněné tento týden";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Změněné tento měsíc";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Změněné za 60 dnů";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Změněné za 90 dnů";

// Page size selection menu item.
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Zobrazit {0} položek na stránce";

//Webinterface labels
localizations.CopyrightText = "&copy; 2010 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>";
localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";

// Applet browse window title options
localizations.advancedUploadItemsSelectionWindowTitle = "Vyberte položky k nahrání...";
localizations.advancedDownloadPathSelectionWindowTitle = "Vyberte cílovou cestu...";
localizations.maxAllowedDownloadSizeReached = "Velikost stahovaných položek překročila povolenou mez"; //Header of growl to display when download reaches maximum allowed size
localizations.maxAllowedDownloadSizeReachedText = "Maximální velikost stahovaných položek je : {size}. <br />Použijte pokročilé stahování nebo vložte požadované položky do koše."; //Text of growl to display when download reaches maximum allowed size

// Change icon window items
localizations.ChangeIconWindowHeaderText = "Změnit ikonu ";
localizations.ChangeIconWindowInstructionsText = "Vyberte malý obrázek a nastavte jako ikonu pro vybranou položku:";
localizations.ChangeIconWindowSelectedFilesLabelText = "Vybraný soubor : ";
localizations.ChangeIconWindowCancelLinkText = "Zrušit";
localizations.ChangeIconWindowUpdateLinkText = "Uložit";
localizations.ChangeIconFileSelectAlertText = "Vyberte, prosím, obrázek.";

//unzip operation
localizations.UnzipStartedAlertTitleText = "Začala dekomprimace";
localizations.UnzipStartedAlertDescText = "Začala dekomprimace vybraných souborů";
localizations.UnzipCompletedAlertTitleText = "Dekomprimace dokončena";
localizations.UnzipCompletedAlertDescText = "Vybrané soubory byly dekomprimovány";

//zip operation
localizations.ZipStartedAlertTitleText = "Započala komprimace";
localizations.ZipStartedAlertDescText = "Vybrané soubory budou zkomprimovány";
localizations.ZipCompletedAlertTitleText = "Komprimace ukončena";
localizations.ZipCompletedAlertDescText = "Vybrané soubory byly zkomprimovány";

//Signup-Page
localizations.RegisterWindowProcessCompleteMessage = "Můžete se přihlásit jako registrovaný uživatel jakmile to bude administrátorem umožněno.";

//PSV - additional customizations, found elsewhere
localizations.uploadWindowShareUploadedByClass = "Sdílet nahrané";
window.locale.fileupload.share = "Sdílet";
window.locale.fileupload.waiting = "Čekání...";
window.locale.fileupload.pause = "Pauza";
localizations.BasketShareItemsLinkText = "Sdílet položky";
$.sessionChecker.defaultOptions.noteTextTemplate = "(Spojení vyprší za %time%.)";
localizations.pagingSizeAllText = "Vše (pomalé u velkých složek)";
localizations.ShareWindowUsernamePermissionsLabelText = "Práva : ";
localizations.SelectItemHeaderNameText = "Výběr";

//PSV - strings sent by Ben on 19.11.2012
localizations.DownloadCompletedText = "[Stahování dokončeno]";
localizations.DownloadCompletedPathText = " Staženo do: ";
localizations.ShareWindowHeaderText = "Sdílet soubory";
localizations.ShareWindowDownloadLabelText = "Stáhnout";
localizations.ShareWindowUploadLabelText = "Nahrát";
localizations.ShareWindowDeleteLabelText = "Smazat";
localizations.QuickViewCurrentImagePositionText = "Položka {current} z {total}";
window.locale.fileupload.uploadedInLabelText = "Nahráno do: ";
window.locale.fileupload.atAvgSpeedOfLabelText = "průměrnou rychlostí: ";
window.locale.fileupload.uploadCompletedText = "Nahrávání dokončeno";
window.locale.fileupload.uploadedFileText = "Soubor byl nahrán na server";
window.locale.fileupload.uploadedMultipleFilesText = "Všechny soubory byly nahrány."; 

//PSV - strings sent by Ben on 1.12.2012
//Manage Share window
localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Aktualizovat";
localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Smazat vybrané položky";
localizations.ManageShareWindowDeleteLinkText = "Smazat";
localizations.ManageShareWindowHideLinkText = "Skrýt";
localizations.ManageShareWindowGridLinkLabelText = "Odkaz";
localizations.ManageShareWindowGridFromLabelText = "Od";
localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "Komu";
localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "Kopie";
localizations.ManageShareWindowGridBCCLabelText = "Skrytá kopie";
localizations.ManageShareWindowGridSubjectLabelText = "Předmět";
localizations.ManageShareWindowGridBodyLabelText = "Tělo zprávy";
localizations.ManageShareWindowGridShareTypeLabelText = "Typ sdílení";
localizations.ManageShareWindowGridUserNameLabelText = "Uživatel";
localizations.ManageShareWindowGridPasswordLabelText = "Heslo";
localizations.ManageShareWindowGridAttachedLabelText = "Připojit k emailu?";
localizations.ManageShareWindowGridUploadLabelText = "Nahrávání povoleno?";
localizations.ManageShareWindowGridPathsLabelText = "Cesty";
localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Vytvořeno";
localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Vyprší";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Sdílené položky";
localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Stažení";
localizations.ManageShareWindowNothingToShowMessageText = "Není co zobrazit";
localizations.ManageShareWindowNothingSelectedToDeleteMessageText = "(Nebylo vybráno nic, co by se dalo smazat)";
localizations.ManageShareWindowDeleteAccountConfirmationText= "Opravdu chcete smazat vybrané {count} účty?";
localizations.ManageShareWindowUserDeletedMessageText = "(Uživatel : {name} smazán)";

localizations.dataFormatBytes = "bytes";
localizations.dataFormatKiloBytes = "kB";
localizations.dataFormatMegaBytes = "MB";
localizations.dataFormatGigaBytes = "GB";
localizations.dataFormatTeraBytes = "TB"; 

localizations.advancedOperationsDownloadStatus = "Stahování";
localizations.advancedOperationsUploadStatus = "Nahrávání";

localizations.loadingIndicatorText = "Čekejte prosím..."; 


//Webinterface labels
localizations.CopyrightText = "&copy; 2010 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>";
localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-6) was last changed on 29-Dec-2020 05:25 by Halmágyi Árpád
G’day (anonymous guest)
CrushFTP10 | What's New

Referenced by
...nobody

JSPWiki v2.8.2