Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-3) was last changed on 29-Dec-2020 05:25 by Ben Spink

This page was created on 29-Dec-2020 05:25 by Ben Spink

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
// Translated by René Mølsted <rene@molsted.com>
//March 14th 2014 - Translated by Jacob Storgaard Jensen
At line 5 removed one line
At line 8 changed one line
//////// Localization ////////
//////// Danish Localization ////////
At line 11 changed 3 lines
// Webinterface
localizations.FilterText = "Filter:";
localizations.ClearFilterLinkText = "Ryd";
//WebInterface
localizations.FilterText = localizations.FilterTextBasket = "Filtrer:";
localizations.ClearFilterLinkText = localizations.ClearFilterLinkTextBasket = "Nulstil";
At line 17 changed 3 lines
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "skjulte elementer";
localizations.ThumbnailViewLinkText = "Thumbnail View";
localizations.TreeViewLinkText = "Tree View";
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "Skjulte elementer";
localizations.ThumbnailViewLinkText = localizations.ThumbnailViewLinkTextBasket = "Vis miniaturer";
localizations.TreeViewLinkText = localizations.TreeViewLinkTextBasket = "Vis træstruktur";
localizations.DownloadResumeTextLabelBasket = "Genoptag"
At line 21 changed 19 lines
localizations.NothingSelectedGrowlText = "Intet valgt";
localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt at dele";
localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt at omdøbe";
localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problem under omdøbning";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Der opstod et problem under omdøbning Prøv venligst igen Fejl:..";
localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problem mens sharing";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Der opstod et problem, mens deling af en fil Prøv venligst igen.";
localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klikke på eksemplar direkte link";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klikke på opdatere søgeord";
localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Fejl: Intet at vise i hurtig visning";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Ingen emner tilgængelig";
localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problem under sletning af";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Der opstod et problem under sletning Prøv venligst igen Fejl:..";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problem samtidig skabe ny mappe";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Der opstod et problem, mens du opretter ny mappe Prøv venligst igen Fejl:..";
localizations.JavaRequiredGrowlText = "Java Påkrævet";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Java skal være installeret, for de avancerede funktioner til at arbejde <br/> Gå til:. <a target = \" _blank \"href = \" http://www.java.com / \"class = \" whiteError \"> http://www.java.com/ </ a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java applet Ikke Loaded";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Du skal først klikke på 'Avanceret Browse ...' knappen før træk og slip vil blive aktiveret. "
localizations.FilesNotAvailableMessage = "Ingen tilgængelige filer eller mapper";
localizations.CopyNoFilesSelectedMessage = "Vælg venligst den/de filer eller mapper der skal kopieres";
localizations.DeleteNoFilesSelectedMessage = "Venligst vælg den/de filer eller mapper der skal slettes";
localizations.UnzipNoFilesSelectedMessage = "Vælg venligst den fil du vil pakke ud";
localizations.CutNoFilesSelectedMessage = "Venligst vælg den/de filer eller mapper der klippes";
localizations.pagingPrevText = "Forrige";
localizations.pagingNextText = "Næste";
localizations.pagingEllipseText = "...";
localizations.FilterItemCountText = "(Elementer med søgestrengen \"{filterVal}\" : {totalItems} , Mapper: {folders} Filer: {files})";
localizations.TotalItemsInDirMsgText = "(Total antal elementer i mappen: {count})";
localizations.quotaAvailableLabelText = "ledig";
At line 41 changed 12 lines
// Deling Window
localizations.ShareWindowHeaderText = "Del";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Sharing:";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Del type:";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Send e-mail:";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Udløber:";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "From:";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Til:";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "CC:";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "BCC:";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Emne:";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Body:";
localizations.WelcomeNoteSubmitFormFailureMsgText = "Fejl: Problem ved lagring af data";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgTitleText = "Kun til træstruktur";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgDescText = "Dette er kun relevant ved visning i træstruktur";
localizations.PasswordExpiringMsgText = "Kodeordet udløber snart<br/>Anvend knappen \"Brugerindstillinger\" til at ændre.";
localizations.PasswordNotMatchingMsgText = "De nye kodeord stemmer ikke overens.";
localizations.PasswordMustBeComplexMsgText = "Kodeordet er ikke kompleks nok.";
localizations.PasswordChangedMsgText = "Kodeordet er gemt. Log venligst ind med det nye kodeord.";
localizations.AppletLoadingFailedMsgText = "Appletten fejlede under overførslen";
localizations.DownloadStartedAlertTitleText = "Download er startet";
localizations.DownloadCompletedText = "[Download gennemført]";
localizations.DownloadCompletedPathText = " Downloadet til : ";
localizations.DownloadStartedAlertDescText = "Vælg venligst en destination til din(e) fil(er) for at kunne fortsætte";
localizations.LogoutButtonText = "Log ud";
localizations.browserUploaderNativeUploadTipSetTitle = "Upload filer ved at anvende browser uploaderen.";
localizations.browserUploaderAdvancedUploadTipSetTitle = "Upload filer ved at anvende den avancerede uploader, <br>den muliggør overførsel af mapper, og i flere tilfælde går overførslen hurtigere.";
localizations.browserUploaderDragDropHoverLabelText = "Træk og slip filer her for at uploade";
localizations.appletUploaderDropPanelLabelText = "&darr; Træk og slip filer her for at uploade &darr;";
//Sharing Window
localizations.ShareWindowHeaderText = "Deling af filer";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Deling :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Delingstype :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelCopyText = "Kopier";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelMoveText = "Flyt";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelReferenceText = "Reference";
localizations.ShareWindowShareToInternalUserLabelText = "Intern deling";
localizations.ShareWindowShareToExternalUserLabelText = "Ekstern deling";
localizations.ShareWindowDownloadLabelText = "Download";
localizations.ShareWindowUploadLabelText = "Upload";
localizations.ShareWindowDeleteLabelText = "Slet";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Send e-mail :";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Udløber :";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "Fra : ";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Til : ";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "CC : ";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "BCC : ";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Emne : ";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Brødtekst : ";
At line 54 changed 2 lines
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Vedhæft Thumbnail";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "fuld adgang (læse, skrive, slette)";
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Vedhæft miniature-billede";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "Fuld adgang (læse, skrive, slette) ";
At line 58 changed 2 lines
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Brugernavn:";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Adgangskode:";
localizations.ShareWindowUsernameMethodLabelText = "Delingsmetode : ";
localizations.ShareWindowUsernameLabelText = "Del med intern bruger";
localizations.ShareWindowUsernamesLabelText = "Brugernavne : ";
localizations.ShareWindowUsernamesLabelHelpText = "(Adskil flere brugernavne med komma.)";
localizations.ShareActionCompleteShareUsernamesText = "De følgende brugere har fået adgang til delt indhold.";
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Brugernavn: ";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Kodeord: ";
At line 62 changed 2 lines
// Kopier direkte link vindue
localizations.ShareActionEmailValidationFailureHelpToolTip = "Indtast venligst en gyldig e-mail adresse. Du kan indtaste flere adresse ved at adskille dem med komma - f.eks. <strong>bob@email.com, john@email.com,...</strong>";
//Copy direct link window
At line 65 changed 2 lines
// Opret mappe vindue
localizations.CopyLinkText = "Kopier link";
//Create folder window
At line 69 changed one line
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Naviger til mappen efter skabelsen";
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Gå til mappen efter den er oprettet ";
At line 71 changed 2 lines
// Browser uploader vindue
//Browser uploader window
At line 74 changed one line
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Upload Details";
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Upload detaljer";
At line 76 changed 3 lines
localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Avanceret Gennemse ..";
localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Start Upload";
localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Ryd Afsluttet";
localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Avanceret gennemsyn...";
localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Start upload";
localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Fjern gennemførte";
At line 80 changed one line
localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Reset";
localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Nulstil";
At line 83 changed 2 lines
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} er allerede blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Disse filer er allerede tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} er blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Disse filer er allerede blevet tilføjet.";
At line 86 changed one line
localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Fil-gruppen:";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Filgruppe : ";
At line 88 changed one line
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "vil blive uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "Vil blive uploadet til";
At line 91 changed 2 lines
localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Fil findes";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Attention Påkrævet";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Filen eksisterer allerede";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Opmærksomhed påkrævet";
At line 95 changed 2 lines
localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "re-upload";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "Uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "upload igen";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReDownloadLinkText = "download igen";
At line 100 changed one line
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Pause";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Sat på pause";
At line 102 changed 5 lines
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "Total {0} fil (er)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} af {1} emne (r)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Overfører til:";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Hastighed:";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Tid: Forløbet: <span class='elapsed'> {0} </ span> <span class='remained'>, Resterende: {1} </ span> </ div> ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "Totalt {0} fil(er)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} af {1} element(er) ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Uploader til : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Nuværende hastighed : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingAverageSpeedText = "Gennemsnitshastighed : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Tid: Forbrugt: <span class='elapsed'>{0}</span> <span class='remained'>, Tilbage : {1}</span></div>";
localizations.BatchCompleteText = "Resultat";
localizations.BatchComplete = "Overførsler gennemført.";
localizations.BrowserUploaderSpeedTimeCalculatingText = "Beregner..";
localizations.BrowserUploaderProblemWhileTransferMsgText = "Problem under overførsel";
localizations.BrowserUploaderCancelledUploadMsgText = "Upload annulleret";
localizations.BrowserUploaderAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Dine filer er i gang med at uploade. Hvis du navigerer væk fra denne side vil du potentielt miste dem. Er du sikker på du vil forlade denne side?";
localizations.BrowserDownloadAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Dine filer er i gang med at downloade. Hvis du navigerer væk fra denne side vil du potentielt miste dem. Er du sikker på du vil forlade denne side?";
localizations.NoUploadInDirGrowlText = "Upload er ikke tilladt";
localizations.NoUploadInDirGrowlDesc = "Upload af elementer til den valgte mappe er ikke tilladt";
At line 108 changed 4 lines
// Søg vinduet
localizations.SearchWindowHeaderText = "Search";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Nøgleord:";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Præcis?";
//New upload bar localizations
localizations.browseFileLabelByClass = "Tilføj filer...";
localizations.advancedUploadResumeLabelByClass = "Genoptag";
localizations.filesToUploadQueueWindowHeader = "Filer der skal uploades";
localizations.uploadWindowStartUploadingByClass = "Start upload";
localizations.uploadWindowCancelUploadingByClass = "Annuller upload";
localizations.uploadWindowClearUploadedByClass = "Fjern filer der er uploadet";
localizations.uploadWindowOverwriteAllByClass = "Overskriv alle";
localizations.uploadWindowRemoveAllWithErrorsByClass = "Fjern alle med fejl";
localizations.uploadWindowSummaryFilesByClass = "Filer : ";
localizations.uploadWindowSummarySizeByClass = ", Størrelse på upload : ";
localizations.uploadBarShowHideFilesSetTitleClass = "Vis/Skjul de valgte filer";
localizations.uploadBarAttentionTitle = "Tilføj nu filer fra uploadbjælken";
localizations.uploadBarAttentionText = "Anvend uploadbjælken til at tilføje filer til upload. Klik på \"" + localizations.browseFileLabelByClass + "\" knappen for at tilføje filer";
localizations.globalProgressbarSkipLabelByClass = "Spring over";
localizations.globalProgressbarPauseLabelByClass = "Pause";
localizations.globalProgressbarStopLabelByClass = "Stop";
localizations.syncAppName = "CrushSync";
if(typeof window.locale != "undefined")
{
window.locale.fileupload.SwitchToNormalUpload = "Skift til normal upload";
localizations.uploadWindowUploadTypeSwitchSetTitleClass = window.locale.fileupload.SwitchToAdvancedUpload = "Skift til avanceret upload";
}
//Search window
localizations.SearchWindowHeaderText = "Søg";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Nøgleord :";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Nøjagtig?";
At line 113 changed 5 lines
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm / dd / åååå)";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelse er";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Type er en";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelse er";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(kilobyte)";
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm/dd/yyyy) ";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelsen er ";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Typen er en";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelsen er ";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(Kilobytes)";
At line 121 changed one line
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Ryd søgning filter)";
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Nulstil søgefilter)";
At line 124 changed 2 lines
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Bigger Than";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "mindre end";
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Større end";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "Mindre end";
At line 127 changed 3 lines
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Folder";
// Bruger indstillinger vinduet
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Mappe";
localizations.SearchProcessNotificationText = "Bearbejder... ";
localizations.SearchProcessCancelText = "Annuller";
//Multiple file selection options
localizations.ItemsSelectionDisplayText = "Alle <strong>{count}</strong> elementer på denne side er valgt.";
localizations.ItemsSelectionSelectAllItemsInDir = "Vælg alle <strong>{total_items}</strong> elementer i <strong>{list_type}</strong> (inkluder skulte elementer)</span>";
localizations.ItemsSelectionSelectedAllItemsInDir = "Alle <strong>{total_items}</strong> elementer i <strong>{list_type}</strong> (inklusiv skulte elementer) er valgt";
localizations.ItemsSelectionClearSelection = "Nulstil udvalgte elementer";
localizations.ItemsSelectionShowingFolderText = "Nuværende mappe";
localizations.ItemsSelectionShowingFilteredItemsText = "Nuværende filtrerede lists";
localizations.ItemsSelectionShowingSearchedItemsText = "Søgeresultat";
//User options window
At line 131 changed 9 lines
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Skjul '.' Poster ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Skjul Afkrydsningsfelt Kolonne";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Skjul Filter Section";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Når du vælger fil til upload, auto start upload.";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Når læsning grænsefladen, indlæse Java-applet.";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Deaktiver kompression på Java applet.";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Skift dit kodeord";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Nuværende kodeord:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Ny adgangskode:";
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Skjul '.' elementer ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Skjul tjekboks kolonnen ";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Skjul filtreringssektionen ";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Start upload med det samme en fil er valgt til upload. ";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Indlæs Java appletten når interfacet indlæses.";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Deaktiver komprimering på Java appletten. ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Skift dit kodeord ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Nuværende kodeord: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Nyt kodeord: ";
At line 142 changed 2 lines
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generer tilfældig adgangskode";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Brug denne";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generer tilfældigt kodeord";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Anvend dette";
At line 145 changed 3 lines
// Main afkrydsningsfeltet kontekst menupunkter
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Slå";
//Main checkbox context menu options
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Vis/Skjul";
At line 149 changed 3 lines
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Un-check alle";
// Søgeord vinduet
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Afmarker alle";
//Keywords window
At line 155 changed 2 lines
// File kurv
//File basket
At line 158 changed 4 lines
localizations.BasketClearAllLinkText = "Ryd alle";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Hent Basket";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Hent Basket Avanceret";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Ingen fil";
localizations.BasketClearAllLinkText = "Fjern alle";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Download kurven";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Avanceret download af kurven";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Ingen valgte filer";
At line 163 changed 7 lines
localizations.BasketTotalItemText = "Total {0} vare (r)";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Fil tilføjet allerede i kurven";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Valgte fil er allerede tilgængelige i kurven";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Intet valgt at tilføje til indkøbskurv";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = "";
// Indsæt form panel
localizations.BasketTotalItemText = "{0} elementer ";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Filen er allerede tilføjet til kurven";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Den valgte fil er allerede tilgængelig i kurven";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Der er ikke valgt noget der skal tilføjes til kurven";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = "&nbsp;";
localizations.BasketClearAllConfirmMessage = "Er du sikker på at du vil tømme kurven?";
//Paste form panel
At line 171 changed one line
localizations.PasteFormResetButtonText = "Reset";
localizations.PasteFormResetButtonText = "Nulstil";
At line 173 changed 5 lines
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problem mens indsæt";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Der opstod et problem, mens indsættelse poster <br /> Fejl:. {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Der er intet at indsætte";
// Velkommen form panel
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problem under indsættelse";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Der opstod et problem under indsættelsen af flere elementer.<br />Error : {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Der er intet kopiere/klippet til at indsætte";
//Welcome form panel
At line 180 changed 2 lines
// Slideshow popup
//Slideshow popup
At line 183 changed 3 lines
// Håndter Share-vinduet
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Administrer Aktier";
//Manage Share window
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Administrer delinger";
At line 252 added 4 lines
localizations.ManageShareWindowDeleteLinkText = "Slet";
localizations.ManageShareWindowHideLinkText = "Skjul";
localizations.ManageShareWindowGridLinkLabelText = "Link";
localizations.ManageShareWindowGridFromLabelText = "Fra";
At line 258 added 9 lines
localizations.ManageShareWindowGridBCCLabelText = "BCC";
localizations.ManageShareWindowGridSubjectLabelText = "Emne";
localizations.ManageShareWindowGridBodyLabelText = "Brødtekst";
localizations.ManageShareWindowGridShareTypeLabelText = "Delingstype";
localizations.ManageShareWindowGridUserNameLabelText = "Brugernavn";
localizations.ManageShareWindowGridPasswordLabelText = "Kodeord";
localizations.ManageShareWindowGridAttachedLabelText = "Vedhæftet i e-mail?";
localizations.ManageShareWindowGridUploadLabelText = "Tillad upload?";
localizations.ManageShareWindowGridPathsLabelText = "Stier";
At line 192 changed one line
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "delte elementer";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Delte elementer";
At line 194 changed 2 lines
// Omdøb widndow og panel
localizations.ManageShareWindowNothingToShowMessageText = "Intet at vise";
localizations.ManageShareWindowNothingSelectedToDeleteMessageText = "(Intet valgt til sletning)";
localizations.ManageShareWindowDeleteAccountConfirmationText= "Er du sikker på du vil slette den/de valgte {count} konto/konti ?";
localizations.ManageShareWindowUserDeletedMessageText = "(Bruger : {name} slettet)";
//Rename widndow and panel
At line 200 changed one line
// Tooltip info
localizations.ZipNameWindowHeaderText = "Pakket filnavn";
localizations.ZipNamePanelSaveLinkText = "Ok";
localizations.ZipNamePanelCancelLinkText = "Annuller";
localizations.SyncAppNameWindowHeaderText = "Sync administratorkodeord";
localizations.SyncAppNamePanelSaveLinkText = "Ok";
localizations.SyncAppNamePanelCancelLinkText = "Annuller";
//Tooltip info
At line 205 changed 8 lines
// Form indberetninger og meddelelser
localizations.FormValidationFailText = "En eller flere krævede elementer der ikke er opført eller ikke indtastet korrekt Indtast korrekte værdi for de varer med * i nedenstående formular.";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "Total {0} mappe (r) og {1} fil (er) vil blive slettet \n \n ITEMS:. {2} Når slettet kan det ikke vende tilbage";
localizations.CopyActionGrowlText = "Total {0} mappe (r) og {1} fil (er) kopieret.";
localizations.CutActionGrowlText = "Total {0} mappe (r) og {1} fil (er) snit.";
// Treeview header poster
localizations.ThumbnailsTooltipText = "<strong>"+localizations.TooltipNameLabelText+" : </strong>{text}<br /><strong>"+localizations.TooltipSizeLabelText+" : </strong>{size}<br /><strong>"+localizations.TooltipModifiedLabelText+" : </strong>{date}<br /><strong>"+localizations.TooltipKeywordsLabelText+" : </strong> {keywords}";
//Form alerts and notifications
localizations.FormValidationFailText = "Et eller flere påkrævede felter mangelfyldt eller slet ikke udfyldt. Indtast de rigtige værdier i felterne markeret med * i den nedenstående formular";
localizations.FormEmailValidationFailText = "<br> - Indtast gyldig e-mailadresse i e-mail feltet/felterne";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "Totalt {0} mappe(r) og {1} fil(er) vil blive slettet.\n\nElementer: {2} Når først de er slette kan det ikke fortrydes";
localizations.DeleteConfirmationMessageRemoveAllItemsInDirText = "Alle elementer i mappen \"{folder_name}\" vil blive slettet.\n\nTotalt {count} elementer vil blive slettet.\n\nNår først de er slette kan det ikke fortrydes";
localizations.CopyActionGrowlText = "Totalt {0} mappe(r) og {1} fil(er) blev kopieret.";
localizations.CutActionGrowlText = "Totalt {0} mappe(r) og {1} fil(er) blev klippet.";
localizations.NothingSelectedGrowlText = "Intet valgt";
localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til deling";
localizations.DownloadNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til download";
localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til at omdøbe";
localizations.PreviewNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til preview";
localizations.NoPreviewGrowlText = "Preview";
localizations.NoPreviewGrowlDesc = "Intet preview tilgængeligt for de valgte elementer";
localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problem under omdøbning";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Der opstod et problem under omdøbningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problem under deling";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Der opstod et problem under delingen af en fil. Prøv venligst igen";
localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klik på \"Kopier direkte link\"";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klik på \"Opdater nøgleord\"";
localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Fejl : Intet at vise i quick view";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Ingen tilgængelige elementer";
localizations.QuickViewRotateClockwiseTooltipText = "Roter med uret";
localizations.QuickViewRotateCounterClockwiseTooltipText = "Roter mod uret";
localizations.QuickViewCurrentImagePositionText = "Elementer {current} af {total}";
localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problem under sletning";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Der opstod et problem under sletningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileUnzipGrowlText = "Problem under udpakning af fil(er)";
localizations.ProblemWhileUnzipDescGrowlText = "Der opstod et problem under udpakningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileZipGrowlText = "Problem under pakning af fil(er)";
localizations.ProblemWhileZipDescGrowlText = "Der opstod et problem under pakningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problem under oprettelse af ny mappe";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Der opstod et problem under oprettelsen af den nye mappe. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.JavaRequiredGrowlText = "Java er påkrævet";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Java skal være installere for at de avancerede funktioner virker.<br/><br/>Gå venligst til: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.java.com/\" class=\"whiteError\">http://www.java.com/</a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java appletten er ikke indlæst";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Du skal først klikke på knappen 'Avanceret gennemsyn' førend 'træk og slip' bliver tilgængelig.";
localizations.NoFilesFoundGrowlTitle = "Ingen data fundet";
localizations.NoFilesFoundGrowlText = "Fejl : Ingen data fundet for ";
localizations.AutoLogOutConfirmationTitle = "Automatisk udlogning";
localizations.AutoLogOutConfirmationDesc = "Du bliver snart logget ud på grund af inaktivitet";
localizations.AutoLogOutButtonText = "Forbliv logget ind";
//Treeview header items
At line 217 changed 2 lines
// Valg menupunkter
//Selection menu items
At line 220 changed 2 lines
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Slå";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Alle artikler";
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Vis/Skjul";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Alle elementer";
At line 225 changed 6 lines
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Varer startende med \" \"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Ændret dag";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Ændret denne uge";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Ændret denne måned";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Ændret i sidste 60 dage";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Ændret i sidste 90 dage";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Elementer der begynder med \".\"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Ændret i dag";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Ændret i denne uge";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Ændret i denne måned";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Ændret indenfor de sidste 60 dage";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Ændret indenfor de sidste 90 dage";
// Page size selection menu item.
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Vis {0} elementer pr. side";
//Webinterface labels
localizations.CopyrightText = "&copy; 2012 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>";
localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";
// Applet browse window title options
localizations.advancedUploadItemsSelectionWindowTitle = "Vælg elemmenter til upload..";
localizations.advancedDownloadPathSelectionWindowTitle = "Vælg stien hvortil der skal downloades..";
localizations.advancedOperationsDownloadStatus = "Downloader";
localizations.advancedOperationsUploadStatus = "Uploader";
At line 232 changed 2 lines
// Sidestørrelse valg menupunkt.
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Vis {0} elementer på side";
localizations.maxAllowedDownloadSizeReached = "Downloadstørrelsen overskrider den maksimale tilladte størrelse"; //Header of growl to display when download reaches maximum allowed size
localizations.maxAllowedDownloadSizeReachedText = "Maximalt tilladte størrelse til download : {size}. <br />Anvend den avancerede downloader, eller tilføj til downloadkurven i stedet for."; //Text of growl to display when download reaches maximum allowed size
At line 235 changed 3 lines
// Contextmenu
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopiere direkte link.";
localizations.CopyLinkText = "Kopiere link";
// Change icon window items
localizations.ChangeIconWindowHeaderText = "Skift ikon ";
localizations.ChangeIconWindowInstructionsText = "Vælg et lille billede der skal bruges som ikon for valgte elementer:";
localizations.ChangeIconWindowSelectedFilesLabelText = "Valgt fil : ";
localizations.ChangeIconWindowCancelLinkText = "Annuller";
localizations.ChangeIconWindowUpdateLinkText = "Gem";
localizations.ChangeIconFileSelectAlertText = "Vælg venligst en billedfil for at fortsætte.";
At line 239 changed one line
// Webinterface etiketter
//unzip operation
localizations.UnzipStartedAlertTitleText = "Udpakning er påbegyndt";
localizations.UnzipStartedAlertDescText = "Udpakningen af de valgte filer er påbegyndt";
localizations.UnzipCompletedAlertTitleText = "Udpakningen er gennemført";
localizations.UnzipCompletedAlertDescText = "Udpakningen af de valgte filer er afsluttet";
//zip operation
localizations.ZipStartedAlertTitleText = "Pakningen er påbegyndt";
localizations.ZipStartedAlertDescText = "Pakningen af de valgte filer er påbegyndt";
localizations.ZipCompletedAlertTitleText = "Pakningen er gennemført";
localizations.ZipCompletedAlertDescText = "Pakningen af de valgte filer er afsluttet";
//Signup-Page
localizations.RegisterWindowProcessCompleteMessage = "Du kan logge ind med den oprettede bruger så snart den er aktiveret af administratoren.";
//Data size format items
localizations.dataFormatBytes = "bytes";
localizations.dataFormatKiloBytes = "KB";
localizations.dataFormatMegaBytes = "MB";
localizations.dataFormatGigaBytes = "GB";
localizations.dataFormatTeraBytes = "TB";
localizations.loadingIndicatorText = "Vent venligst...";
//Server message localized
localizations.share_complete = "Deling gennemført.";
localizations.share_email_sent = "E-mailen blev afsendt.";
localizations.share_open_in_email_client = "Åben i dit e-mailprogram";
//SyncManager localized
localizations.syncManagerEnterCrushSyncPasswordText = 'Indtast CrushSync kodeord :';
localizations.syncManagerEnterPasswordTitleText = 'Kodeord';
localizations.syncManagerPageTitleText = 'CrushSync - WebInterface';
localizations.syncManagerRefreshButtonText = 'Opdater';
localizations.syncManagerPleaseWaitText = 'Vent venligst...';
localizations.syncManagerChangeAdminPasswordText = 'Skift agenten/agenternes administrator-kodeord';
localizations.syncManagerDataTakingLongTimeNoteText = 'Hvis det tager for lang tid at vise synkroniseringsagenterne, tjek at <strong>CrushSync</strong> kører og er konfigureret rigtigt.';
localizations.syncManagerAdminPasswordNotCorrectText = 'Forkert administrator-kodeord. <a href="#" class="reloadPage">Klik her</a> for at indtaste kodeordet igen.';
localizations.syncManagerConfigTabText = 'Konfiguration';
localizations.syncManagerLogTabText = 'Log';
localizations.syncManagerStatusLabelText = 'Status =';
localizations.syncManagerSyncNotRunningTitleText = 'Kører ikke';
localizations.syncManagerSyncUploadTitleText = 'Upload';
localizations.syncManagerSyncDownloadTitleText = 'Download';
localizations.syncManagerTestButtonText = 'Test';
localizations.syncManagerCreateNewSyncButtonText = 'Opret ny Sync';
localizations.syncManagerSetAgentNameButtonText = 'Indstil agentnavn';
localizations.syncManagerLastAgentCommunicationText = 'Sidste agentkommunikation : ';
localizations.syncManagerStartButtonText = 'Start Sync';
localizations.syncManagerStopButtonText = 'Stop Sync';
localizations.syncManagerDeleteButtonText = 'Slet konfiguration';
localizations.syncManagerAdvancedSettingsButtonText = 'Avancerede indstillinger';
localizations.syncManagerSaveSettingsButtonText = 'Gem indstillinger';
localizations.syncManagerLocalFolderText = 'Lokal mappe =';
localizations.syncManagerRequestSubmittedText = 'Din forespørgsel blev modtaget på serveren, vent venligst imens data opdateres.';
localizations.syncManagerServerPathNotValidText = 'Den valgte server-sti er ikke gyldig eller Sync er ikke slået til';
localizations.syncManagerErrorText = 'Fejl : ';
localizations.syncManagerBrowseButtonText = 'Gennemse';
localizations.syncManagerServerPathText = 'Server-sti =';
localizations.syncManagerAutoStartText = 'Autostart Sync';
localizations.syncManagerAllowTunnelText = 'Tillad tunnel?';
localizations.syncManagerAllowCompressionText = 'Tillad kompression?';
localizations.syncManagerReadOnlyText = 'Skrivebeskyttet?';
localizations.syncManagerDontWaitForStabilizationText = 'Vent ikke for fil-stabilisering';
localizations.syncManagerScheduledTimesText = 'Planlæg tider =';
localizations.syncManagerAddButtonText = 'Tilføj';
localizations.syncManagerRefreshLogButtonText = 'Opdater Log';
localizations.syncManagerLiveUpdateText = 'Live opdatering';
localizations.syncManagerScrollWithActivityText = 'Scroll ved aktivitet';
localizations.syncManagerFindText = 'Find =';
localizations.syncManagerRegexSearchText = 'Regex søgning?';
localizations.syncManagerClearFilterText = 'Nulstil';
localizations.syncManagerEmailLogButtonText = 'E-mail log';
localizations.syncManagerLogLastUpdatedText = 'Log sidst opdateret : <span class="logUpdatedTimestamp"></span>';
localizations.syncManagerBackToTopText = 'Tilbage til toppen';
localizations.syncManagerExistingPasswordText = 'Nuværende kodeord =';
localizations.syncManagerNewPasswordText = 'Nyt kodeord =';
localizations.syncManagerConfirmPasswordText = 'Bekræft kodeord =';
localizations.PoweredByText = 'Powered by <a href="http://www.crushftp.com/" target="_blank">CrushFTP</a>';
localizations.CopyrightText = '&copy; 2012 <a href="http://www.CrushFTP.com/" target="_blank">CrushFTP</a>';
localizations.syncManagerEnterPasswordText = 'Indtast venligst et kodeord';
localizations.syncManagerPasswordDoesNotMatchText = 'De to kodeord stemmer ikke overens';
localizations.syncManagerPasswordChangedText = 'Dit kodeord blev ændret, log venligst ind igen.';
localizations.syncManagerEnterAgentNameText = 'Indtast agentnavn :';
localizations.syncManagerUnableToConnectToTheServerText = 'Indtast agentnavn :';
localizations.syncManagerMailSentText = 'E-mail afsendt : ';
localizations.syncManagerMailSentDescText = 'Log blev sendt via e-mail';
localizations.syncManagerMailSendingFailedText = 'Afsendelse af e-mail fejlede : ';
localizations.syncManagerEnterTimeText = 'Indtast et planlægningstidspunkt : (24-timers format)';
localizations.syncManagerScheduleTitleText = 'Planlægningstidspunkt';
localizations.syncManagerInvalidTimeText = 'Forkert tidsformat, prøve venligst igen';
//Webinterface labels
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
3 29-Dec-2020 05:25 33.501 kB Ben Spink to previous
2 29-Dec-2020 05:25 14.729 kB Ben Spink to previous | to last
1 29-Dec-2020 05:25 14.7 kB Ben Spink to last
« This page (revision-3) was last changed on 29-Dec-2020 05:25 by Ben Spink
G’day (anonymous guest)
CrushFTP10 | What's New

Referenced by
...nobody

JSPWiki v2.8.2