This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
// Translated by René Mølsted <rene@molsted.com>


////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////                          ////////
////////          Localization          ////////
////////                          ////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Webinterface
localizations.FilterText = "Filter:";
localizations.ClearFilterLinkText = "Ryd";
localizations.FileCounterItemsText = "Elementer";
localizations.FileCounterFoldersText = "Mapper";
localizations.FileCounterFilesText = "Filer";
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "skjulte elementer";
localizations.ThumbnailViewLinkText = "Thumbnail View";
localizations.TreeViewLinkText = "Tree View";
localizations.BackToTopLinkText = "Tilbage til toppen";
localizations.NothingSelectedGrowlText = "Intet valgt";
localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt at dele";
localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt at omdøbe";
localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problem under omdøbning";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Der opstod et problem under omdøbning Prøv venligst igen Fejl:..";
localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problem mens sharing";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Der opstod et problem, mens deling af en fil Prøv venligst igen.";
localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klikke på eksemplar direkte link";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klikke på opdatere søgeord";
localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Fejl: Intet at vise i hurtig visning";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Ingen emner tilgængelig";
localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problem under sletning af";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Der opstod et problem under sletning Prøv venligst igen Fejl:..";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problem samtidig skabe ny mappe";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Der opstod et problem, mens du opretter ny mappe Prøv venligst igen Fejl:..";
localizations.JavaRequiredGrowlText = "Java Påkrævet";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Java skal være installeret, for de avancerede funktioner til at arbejde <br/> Gå til:. <a target = \" _blank \"href = \" http://www.java.com / \"class = \" whiteError \"> http://www.java.com/ </ a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java applet Ikke Loaded";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Du skal først klikke på 'Avanceret Browse ...' knappen før træk og slip vil blive aktiveret. "

// Deling Window
localizations.ShareWindowHeaderText = "Del";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Sharing:";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Del type:";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Send e-mail:";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Udløber:";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "From:";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Til:";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "CC:";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "BCC:";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Emne:";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Body:";
localizations.ShareWindowAdvancedLabelText = "Avanceret";
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Vedhæft Thumbnail";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "fuld adgang (læse, skrive, slette)";
localizations.ShareWindowSendButtonText = "Send";
localizations.ShareWindowCancelButtonText = "Annuller";
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Brugernavn:";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Adgangskode:";
localizations.ShareActionCompleteLinkText = "Link";
localizations.ShareActionCompleteOkButtonText = "Ok";

// Kopier direkte link vindue
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopier direkte link.";

// Opret mappe vindue
localizations.CreateFolderWindowHeaderText = "Opret ny mappe.";
localizations.CreateFolderInputDefaultFolderName = "Ny mappe";
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Naviger til mappen efter skabelsen";
localizations.CreateFolderButtonText = "Opret";

// Browser uploader vindue
localizations.BrowserUploaderWindowHeaderText = "Upload fil";
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Upload Details";
localizations.BrowserUploaderUploadFilesTabHeaderText = "Upload filer";
localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Avanceret Gennemse ..";
localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Start Upload";
localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Ryd Afsluttet";
localizations.BrowserUploaderResumeCheckboxText = "Genoptag";
localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Reset";
localizations.BrowserUploaderFormNextButtonText = "Næste";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyText = "Denne fil er allerede blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} er allerede blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Disse filer er allerede tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} er allerede tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Fil-gruppen:";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileRemoveLinkText = "Fjern";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "vil blive uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileOverwriteText = "Overskriv";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeOverwrittenText = "vil blive overskrevet";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Fil findes";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Attention Påkrævet";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileIgnoreLinkText = "Ignorer";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDoneText = "Færdig";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "re-upload";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDismissLinkText = "Afvis";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileCancelLinkText = "Annuller";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePauseLinkText = "Pause";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Pause";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileResumeLinkText = "Genoptag";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "Total {0} fil (er)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} af {1} emne (r)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Overfører til:";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Hastighed:";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Tid: Forløbet: <span class='elapsed'> {0} </ span> <span class='remained'>, Resterende: {1} </ span> </ div> ";

// Søg vinduet
localizations.SearchWindowHeaderText = "Search";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Nøgleord:";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Præcis?";
localizations.SearchWindowByClassModifiedLabelText = "Ændret";
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm / dd / åååå)";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelse er";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Type er en";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelse er";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(kilobyte)";
localizations.SearchWindowSearchButtonText = "Start søgning";
localizations.SearchWindowCancelButtonText = "Annuller";
localizations.SearchResultDisplayText = "Søgeresultat:";
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Ryd søgning filter)";
localizations.SearchFormModifiedOptionAfterText = "Efter";
localizations.SearchFormModifiedOptionBeforeText = "Før";
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Bigger Than";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "mindre end";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFileText = "Fil";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Folder";

// Bruger indstillinger vinduet
localizations.UserOptionsWindowHeaderText = "Indstillinger";
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Skjul '.' Poster ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Skjul Afkrydsningsfelt Kolonne";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Skjul Filter Section";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Når du vælger fil til upload, auto start upload.";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Når læsning grænsefladen, indlæse Java-applet.";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Deaktiver kompression på Java applet.";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Skift dit kodeord";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Nuværende kodeord:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Ny adgangskode:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordConfirmPassLabelText = "Bekræft kodeord:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordButtonText = "Skift kodeord";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generer tilfældig adgangskode";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Brug denne";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomCancelLinkText = "Annuller";

// Main afkrydsningsfeltet kontekst menupunkter
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Slå";
localizations.MainCheckboxContextMenuCheckAllText = "Marker alle";
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Un-check alle";

// Søgeord vinduet
localizations.KeywordsWindowHeaderText = "Nøgleord";
localizations.KeywordsWindowUpdateLinkText = "Opdater";
localizations.KeywordsWindowCancelLinkText = "Annuller";

// File kurv
localizations.BasketHeaderText = "Filer i kurven";
localizations.BasketClearAllLinkText = "Ryd alle";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Hent Basket";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Hent Basket Avanceret";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Ingen fil";
localizations.BasketRemoveLinkText = "Fjern";
localizations.BasketTotalItemText = "Total {0} vare (r)";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Fil tilføjet allerede i kurven";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Valgte fil er allerede tilgængelige i kurven";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Intet valgt at tilføje til indkøbskurv";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = "";

// Indsæt form panel
localizations.PasteFormHeaderText = "Indsæt";
localizations.PasteFormResetButtonText = "Reset";
localizations.PasteFormPasteButtonText = "Indsæt";
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problem mens indsæt";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Der opstod et problem, mens indsættelse poster <br /> Fejl:. {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Der er intet at indsætte";

// Velkommen form panel
localizations.WelcomeFormHeaderText = "Velkommen";
localizations.WelcomeFormOkButtonText = "OK";

// Slideshow popup
localizations.SlideshowPopupHeaderText = "Slideshow";

// Håndter Share-vinduet
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Administrer Aktier";
localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Opdater";
localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Slet valgte elementer";
localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "Til";
localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "CC";
localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Oprettet";
localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Udløber";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "delte elementer";
localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Downloads";

// Omdøb widndow og panel
localizations.RenameWindowHeaderText = "Omdøb";
localizations.RenamePanelSaveLinkText = "Gem";
localizations.RenamePanelCancelLinkText = "Annuller";

// Tooltip info
localizations.TooltipNameLabelText = "Navn";
localizations.TooltipSizeLabelText = "Størrelse";
localizations.TooltipModifiedLabelText = "Ændret";
localizations.TooltipKeywordsLabelText = "Nøgleord";

// Form indberetninger og meddelelser
localizations.FormValidationFailText = "En eller flere krævede elementer der ikke er opført eller ikke indtastet korrekt Indtast korrekte værdi for de varer med * i nedenstående formular.";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "Total {0} mappe (r) og {1} fil (er) vil blive slettet \n \n ITEMS:. {2} Når slettet kan det ikke vende tilbage";
localizations.CopyActionGrowlText = "Total {0} mappe (r) og {1} fil (er) kopieret.";
localizations.CutActionGrowlText = "Total {0} mappe (r) og {1} fil (er) snit.";

// Treeview header poster
localizations.TreeviewHeaderNameText = "Navn";
localizations.TreeviewHeaderSizeText = "Størrelse";
localizations.TreeviewHeaderModifiedText = "Ændret";
localizations.TreeviewHeaderKeywordsText = "Nøgleord";

// Valg menupunkter
localizations.SelectItemOptionLinkText = "Vælg";
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Slå";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Alle artikler";
localizations.SelectCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Ingen";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFilesText = "Alle filer";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFoldersText = "Alle mapper";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Varer startende med \" \"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Ændret dag";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Ændret denne uge";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Ændret denne måned";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Ændret i sidste 60 dage";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Ændret i sidste 90 dage";

// Sidestørrelse valg menupunkt.
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Vis {0} elementer på side";

// Contextmenu
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopiere direkte link.";
localizations.CopyLinkText = "Kopiere link";

// Webinterface etiketter
localizations.CopyrightText = "&copy; 2010 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>";
localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";

setTimeout("applyLocalizations();",100);

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 09-Oct-2016 18:14 by Ben Spink.
G’day (anonymous guest)

OLD WIKI!!!#

New: CrushFTPv9#

OLD WIKI!!!#


CrushFTP8 | What's New

Referenced by
...nobody

JSPWiki v2.8.2