This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

//WebInterface localizations.FilterText = localizations.FilterTextBasket = "Filtr:"; localizations.ClearFilterLinkText = localizations.ClearFilterLinkTextBasket = "Zrušit filtr"; localizations.FileCounterItemsText = "Položky"; localizations.FileCounterFoldersText = "Složky"; localizations.FileCounterFilesText = "Soubory"; localizations.FileCounterHiddenItemsText = "Skryté položky"; localizations.ThumbnailViewLinkText = localizations.ThumbnailViewLinkTextBasket = "Zobrazit náhledy"; localizations.TreeViewLinkText = localizations.TreeViewLinkTextBasket = "Zobrazit seznam"; localizations.DownloadResumeTextLabelBasket = "Pokračovat" localizations.BackToTopLinkText = "Zpět nahoru"; localizations.FilesNotAvailableMessage = "Žádné dostupné soubory"; localizations.CopyNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubory/složky ke kopírování"; localizations.DeleteNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubory/složky ke smazání"; localizations.UnzipNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubor k rozbalení"; localizations.CutNoFilesSelectedMessage = "Vyberte, prosím, soubory/složky k vyjmutí"; localizations.pagingPrevText = "Předchozí"; localizations.pagingNextText = "Následující"; localizations.pagingEllipseText = "..."; localizations.FilterItemCountText = "(Položky obsahující frázi \"{filterVal}\" : {totalItems} , Složky: {folders} Soubory: {files})"; localizations.TotalItemsInDirMsgText = "(Celkem položek ve složce {count})"; localizations.quotaAvailableLabelText = "k dispozici";

localizations.WelcomeNoteSubmitFormFailureMsgText = "Chyba: Problém pÅ™i ukládání dat"; localizations.TreeviewSpecificActionMsgTitleText = "Pouze v režimu zobrazení seznam"; localizations.TreeviewSpecificActionMsgDescText = "Toto lze použít pouze v režimu zobrazení seznam"; localizations.PasswordExpiringMsgText = "Platnost hesla brzy vyprší<br/>Změňte si ho v menu Nastavení."; localizations.PasswordNotMatchingMsgText = "Nová hesla si neodpovídají."; localizations.PasswordMustBeComplexMsgText = "Heslo musí být složitÄ›jší."; localizations.PasswordChangedMsgText = "Heslo bylo zmÄ›nÄ›no. PÅ™ihlaÅ¡te se, prosím, pomocí nového hesla."; localizations.AppletLoadingFailedMsgText = "DoÅ¡lo k chybÄ› apletu bÄ›hem nahrávání"; localizations.DownloadStartedAlertTitleText = "Začalo stahování"; localizations.DownloadStartedAlertDescText = "Vyberte místo, kam chcete uložit soubor(y)"; localizations.LogoutButtonText = "Odhlášení"; localizations.browserUploaderNativeUploadTipSetTitle = "Nahrávání souborů pomocí prohlížeče."; localizations.browserUploaderAdvancedUploadTipSetTitle = "Pokročilé nahrávání souborů, <br>umožňuje nahrávat složky a urychluje pÅ™enos."; localizations.browserUploaderDragDropHoverLabelText = "Sem pÅ™etáhnÄ›te soubory"; localizations.appletUploaderDropPanelLabelText = "↓ Sem pÅ™etáhnÄ›te soubory ↓";

//Sharing Window localizations.ShareWindowHeaderText = "Sdílet"; localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Sdílení :"; localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Typ sdílení :"; localizations.ShareWindowShareTypeLabelCopyText = "Kopírovat"; localizations.ShareWindowShareTypeLabelMoveText = "Přesunout"; localizations.ShareWindowShareTypeLabelReferenceText = "Odkaz"; localizations.ShareWindowShareToInternalUserLabelText = "Interní"; localizations.ShareWindowShareToExternalUserLabelText = "Externí"; localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Poslat E-mail :"; localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Vyprší :"; localizations.ShareWindowFromLabelText = "Od : "; localizations.ShareWindowToLabelText = "Komu : "; localizations.ShareWindowCCLabelText = "Kopie : "; localizations.ShareWindowBCCLabelText = "Slepá kopie : "; localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Předmět : "; localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Tělo zprávy : "; localizations.ShareWindowAdvancedLabelText = "Pokročilé"; localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Připojit náhled"; localizations.ShareWindowAccessLabelText = "Plný přístup (číst, zapisovat, mazat) "; localizations.ShareWindowSendButtonText = "Poslat"; localizations.ShareWindowCancelButtonText = "Zrušit"; localizations.ShareWindowUsernameMethodLabelText = "Metoda sdílení : "; localizations.ShareWindowUsernameLabelText = "Sdílení s interním uživatelem"; localizations.ShareWindowUsernamesLabelText = "Uživatelé : "; localizations.ShareWindowUsernamesLabelHelpText = "(Více uživatelů oddělte čárkami.)"; localizations.ShareActionCompleteShareUsernamesText = "Následující uživatelé mají nyní povolen přístup ke sdíleným položkám."; localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Uživatel: "; localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Heslo: "; localizations.ShareActionCompleteLinkText = "Odkaz"; localizations.ShareActionCompleteOkButtonText = "Ok"; localizations.ShareActionEmailValidationFailureHelpToolTip = "Zadejte, prosím, platnou email adresu. Můžete zadat více adres oddělených čárkami např. <strong>bob@email.com, john@email.com,...</strong>";

//Copy direct link window localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopírovat přímý odkaz."; localizations.CopyLinkText = "Kopírovat odkaz";

//Create folder window localizations.CreateFolderWindowHeaderText = "Vytvořit novou složku."; localizations.CreateFolderInputDefaultFolderName = "Nová složka"; localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Otevřít složku po vytvoření "; localizations.CreateFolderButtonText = "Vytvořit";

//Browser uploader window localizations.BrowserUploaderWindowHeaderText = "Nahrát soubor"; localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Podrobnosti"; localizations.BrowserUploaderUploadFilesTabHeaderText = "Nahrát soubory"; localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Pokročilé procházení.."; localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Začít s nahráváním"; localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Odstranit dokončené"; localizations.BrowserUploaderResumeCheckboxText = "Pokračovat"; localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Reset"; localizations.BrowserUploaderFormNextButtonText = "Další"; localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyText = "Tento soubor byl přidán již dříve."; localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} byl již přidán."; localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Tyto soubory jsou již přidány."; localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} jsou již přidány."; localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Skupina souborů : "; localizations.BrowserUploaderSelectedFileRemoveLinkText = "Odebrat"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "Bude nahráno do"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileOverwriteText = "Přepsat"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeOverwrittenText = "bude přepsáno"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Soubor existuje"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Vyžaduje pozornost"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileIgnoreLinkText = "Ignorovat"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileDoneText = "Hotovo"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "Nahráno do"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "Znovu nahrát"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileReDownloadLinkText = "Znovu stáhnout"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileDismissLinkText = "Odstranit"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileCancelLinkText = "Zrušit"; localizations.BrowserUploaderSelectedFilePauseLinkText = "Pauza"; localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Pozastaveno"; localizations.BrowserUploaderSelectedFileResumeLinkText = "Pokračovat"; localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "Celkem {0} soubor(ů)"; localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} z {1} položek "; localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Nahrávám do : "; localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Aktuální rychlost : "; localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingAverageSpeedText = "Prům. rychlost : "; localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Čas: Uplynulý: <span class='elapsed'>{0}</span> <span class='remained'>, Zbývající : {1}</span></div>"; localizations.BatchCompleteText = "Výsledek"; localizations.BatchComplete = "Přenosy potvrzeny."; localizations.BrowserUploaderSpeedTimeCalculatingText = "Počítám..."; localizations.BrowserUploaderProblemWhileTransferMsgText = "Problém během přenosu"; localizations.BrowserUploaderCancelledUploadMsgText = "Zrušené nahrávání"; localizations.BrowserUploaderAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Vaše soubory jsou právě nahrávány na server. Pokud opustíte tuto stránku, tak o ně přijdete. Opravdu chcete opustit tuto stránku?"; localizations.BrowserDownloadAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Vaše soubory jsou právě stahovány ze serveru. Pokud opustíte tuto stránku, tak o ně přijdete. Opravdu chcete opustit tuto stránku?"; localizations.NoUploadInDirGrowlText = "Nahrávání zakázáno"; localizations.NoUploadInDirGrowlDesc = "Nahrávání položek do vybrané složky je zakázáno";

//New upload bar localizations localizations.browseFileLabelByClass = "Přidat soubory..."; localizations.advancedUploadResumeLabelByClass = "Pokračovat"; localizations.filesToUploadQueueWindowHeader = "Soubory k nahrání na server"; localizations.uploadWindowStartUploadingByClass = "Spustit nahrávání"; localizations.uploadWindowCancelUploadingByClass = "Zrušit nahrávání"; localizations.uploadWindowClearUploadedByClass = "Odstranit nahrané"; localizations.uploadWindowOverwriteAllByClass = "Přepsat vše"; localizations.uploadWindowRemoveAllWithErrorsByClass = "Odstranit všechny s chybami"; localizations.uploadWindowSummaryFilesByClass = "Soubory : "; localizations.uploadWindowSummarySizeByClass = ", Velikost celkem : "; localizations.uploadBarShowHideFilesSetTitleClass = "Ukázat/Skrýt vybrané soubory"; localizations.uploadBarAttentionTitle = "Přidejte soubory pomocí nahrávací lišty"; localizations.uploadBarAttentionText = "Použijte lištu pro nahrávání. Klikněte na tlačítko \"" + localizations.browseFileLabelByClass + "\" a vyberte soubory k nahrání."; localizations.globalProgressbarSkipLabelByClass = "Přeskočit"; localizations.globalProgressbarPauseLabelByClass = "Pauza"; localizations.globalProgressbarStopLabelByClass = "Zastavit"; window.locale.fileupload.errors.fileAvailableInSelectedFolder = "Soubor již byl přidán do fronty pro nahrání do stejné složky"; window.locale.fileupload.errors.fileExistOnServer = "Soubor již na serveru existuje"; window.locale.fileupload.errors.fileBiggerThanAllowed = "Velikost souboru je větší než povolená"; window.locale.fileupload.errors.dirNoWritable = "Nemůžete nahrávat do této složky"; window.locale.fileupload.error = "Chyba"; window.locale.fileupload.start = "Spustit nahrávání"; window.locale.fileupload.reupload = "Nahrát znovu"; window.locale.fileupload.cancel = "Odebrat"; window.locale.fileupload.destroy = "Smazat"; window.locale.fileupload.overwrite = "Přepsat"; window.locale.fileupload.uploadTo = "Nahrát do : "; window.locale.fileupload.pause = "Pauza"; window.locale.fileupload.errorLabel = "Chyba : "; window.locale.fileupload.details = "Podrobnosti"; window.locale.fileupload.SwitchToNormalUpload = "Přepnout na základní nahrávání"; localizations.uploadWindowUploadTypeSwitchSetTitleClass = window.locale.fileupload.SwitchToAdvancedUpload = "Přepnout na pokročilé nahrávání";

//Search window localizations.SearchWindowHeaderText = "Hledat"; localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Klíčová slova :"; localizations.SearchWindowExactLabelText = "Přesně?"; localizations.SearchWindowByClassModifiedLabelText = "Upraveno"; localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm/dd/rrrr) "; localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Velikost je "; localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Typ je "; localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(kB)"; localizations.SearchWindowSearchButtonText = "Začít hledání"; localizations.SearchWindowCancelButtonText = "Zrušit"; localizations.SearchResultDisplayText = "Výsledek hledání:"; localizations.SearchResultClearLinkText = "(Vymazat vyhledávací filtr)"; localizations.SearchFormModifiedOptionAfterText = "Po"; localizations.SearchFormModifiedOptionBeforeText = "Před"; localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Větší než"; localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "Menší než"; localizations.SearchFormItemTypeOptionFileText = "Soubor"; localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Složka"; localizations.SearchProcessNotificationText = "Zpracovávám... "; localizations.SearchProcessCancelText = "Zrušit";

//Multiple file selection options localizations.ItemsSelectionDisplayText = "Všech <strong>{count}</strong> položek na této stránce je vybráno."; localizations.ItemsSelectionSelectAllItemsInDir = "Vybrat všechny <strong>{total_items}</strong> položky v <strong>{list_type}</strong> (včetně skrytých)</span>"; localizations.ItemsSelectionSelectedAllItemsInDir = "Všechny <strong>{total_items}</strong> položky v <strong>{list_type}</strong> (včetně skrytých) jsou vybrány"; localizations.ItemsSelectionClearSelection = "Zrušit výběr"; localizations.ItemsSelectionShowingFolderText = "Aktuální složka"; localizations.ItemsSelectionShowingFilteredItemsText = "Aktuální filtrovaný seznam"; localizations.ItemsSelectionShowingSearchedItemsText = "Výsledky vyhledávání";

//User options window localizations.UserOptionsWindowHeaderText = "Nastavení"; localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Skrýt '.' položky "; localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Skrýt sloupec se zatržítky "; localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Skrýt filtr "; localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Začít nahrávat ihned po výběru souboru"; localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Spustit Java aplet během spouštění UI"; localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Vypnout kompresi v Java apletu"; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Změna hesla "; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Aktuální heslo: "; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Nové heslo: "; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordConfirmPassLabelText = "Potvrzení hesla:"; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordButtonText = "Změnit heslo"; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generovat náhodné heslo"; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Použít toto"; localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomCancelLinkText = "Zrušit";

//Main checkbox context menu options localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Přepnout"; localizations.MainCheckboxContextMenuCheckAllText = "Vybrat vše"; localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Odebrat vše";

//Keywords window localizations.KeywordsWindowHeaderText = "Klíčová slova"; localizations.KeywordsWindowUpdateLinkText = "Aktualizovat"; localizations.KeywordsWindowCancelLinkText = "Zrušit";

//File basket localizations.BasketHeaderText = "Soubory v koši"; localizations.BasketClearAllLinkText = "Vyčistit vše"; localizations.BasketDownloadLinkText = "Stáhnout koš"; localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Stáhnout koš - pokročilé"; localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Žádné soubory k dispozici"; localizations.BasketRemoveLinkText = "Odebrat"; localizations.BasketTotalItemText = "Celkem {0} položek"; localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Soubor byl již do koše přidán"; localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Vybraný soubor se již v koši nachází"; localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Nebylo vybráno nic, co by se dalo do koše přidat"; localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = " "; localizations.BasketClearAllConfirmMessage = "Určitě chcete odebrat všechny vybrané soubory z koše?";

//Paste form panel localizations.PasteFormHeaderText = "Vložení"; localizations.PasteFormResetButtonText = "Reset"; localizations.PasteFormPasteButtonText = "Vložit"; localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problém během vkládání"; localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Vyskytl se problém během vkládání položek.<br />Chyba : {0}"; localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Není co vložit";

//Welcome form panel localizations.WelcomeFormHeaderText = "Vítejte"; localizations.WelcomeFormOkButtonText = "OK";

//Slideshow popup localizations.SlideshowPopupHeaderText = "Prezentace";

//Manage Share window localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Spravovat sdílení"; localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Aktualizovat"; localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Smazat vybrané položky"; localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "Komu"; localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "Kopie"; localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Vytvořeno"; localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Vyprší"; localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Sdílené položky"; localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Stažení"; localizations.ManageShareWindowNothingToShowMessageText = "Není co zobrazit"; localizations.ManageShareWindowNothingSelectedToDeleteMessageText = "(Žádné vybrané položky ke smazání)"; localizations.ManageShareWindowDeleteAccountConfirmationText= "Opravdu si přejete smazat vybrané {count} účty?"; localizations.ManageShareWindowUserDeletedMessageText = "(Uživatel : {name} smazán)";

//Rename widndow and panel localizations.RenameWindowHeaderText = "Přejmenovat"; localizations.RenamePanelSaveLinkText = "Uložit"; localizations.RenamePanelCancelLinkText = "Zrušit";

//Tooltip info localizations.TooltipNameLabelText = "Jméno"; localizations.TooltipSizeLabelText = "Velikost"; localizations.TooltipModifiedLabelText = "Změněno"; localizations.TooltipKeywordsLabelText = "Klíčová slova";

//Form alerts and notifications localizations.FormValidationFailText = "Nesprávné zadání jedné nebo více požadovaných položek. Zadejte správnou hodnotu u položek označených * ve formuláři níže"; localizations.FormEmailValidationFailText = "<br> - Do příslušného pole zadejte platnou email adresu"; localizations.DeleteConfirmationMessageText = "Celkem {0} složek a {1} souborů bude smazáno.\n\nPoložky: {2} Tato akce nemůže být vrácena zpět!"; localizations.DeleteConfirmationMessageRemoveAllItemsInDirText = "Všechny položky ve složce \"{folder_name}\" budou smazány.\n\nCelkem {count} položek bude smazáno.\n\nOperace nemůže být vrácena zpět!"; localizations.CopyActionGrowlText = "Celkem {0} složek a {1} souborů zkopírováno."; localizations.CutActionGrowlText = "Celkem {0} složek a {1} souborů vyjmuto."; localizations.NothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky"; localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky ke sdílení"; localizations.DownloadNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky ke stažení"; localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky k přejmenování"; localizations.PreviewNothingSelectedGrowlText = "Žádné vybrané položky k prohlížení"; localizations.NoPreviewGrowlText = "Náhled"; localizations.NoPreviewGrowlDesc = "Pro vybrané položky není k dispozici náhled"; localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problém během přejmenování"; localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Vyskytl se problém během přejmenovávání. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : "; localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problém během sdílení"; localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Vyskytl se problém během sdílení souboru. Zkuste to prosím znovu"; localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Klikněte pravým tl. na položku a vyberte kopírovat přímý odkaz"; localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Klikněte pravým tl. na položku a vyberte aktualizovat klíčová slova"; localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Chyba : V rychlém prohlížení nelze nic zobrazit"; localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Žádné dostupné položky"; localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problém během mazání"; localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Došlo k problému během mazání. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : "; localizations.ProblemWhileUnzipGrowlText = "Problém během rozbalování souborů"; localizations.ProblemWhileUnzipDescGrowlText = "Došlo k problému během rozbalování souborů. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : "; localizations.ProblemWhileZipGrowlText = "Problém během komprimace souborů"; localizations.ProblemWhileZipDescGrowlText = "Došlo k problému během komprimace. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : "; localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problém během vytváření složky"; localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Došlo k problému během vytváření složky. Zkuste to, prosím, znovu. Chyba : "; localizations.JavaRequiredGrowlText = "Vyžadována Java"; localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Pokročilé funkce vyžadují nainstalovanou Javu.<br/><br/>Jděte na: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.java.com/\" class=\"whiteError\">http://www.java.com/</a>"; localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java Applet nebyl spuštěn"; localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Technologie 'Táhni a Pusť'(Drag&Drop) je dostupná až po kliknutí na tlačítko 'Pokročilé procházení...'"; localizations.NoFilesFoundGrowlTitle = "Data nenalezena"; localizations.NoFilesFoundGrowlText = "Chyba : Nebyla nalezena data pro "; localizations.AutoLogOutConfirmationTitle = "Automatické odhlášení"; localizations.AutoLogOutConfirmationDesc = "Budete odhlášeni z důvodu nečinnosti"; localizations.AutoLogOutButtonText = "Zůstat přihlášen";

//Treeview header items localizations.TreeviewHeaderNameText = "Jméno"; localizations.TreeviewHeaderSizeText = "Velikost"; localizations.TreeviewHeaderModifiedText = "Změněno"; localizations.TreeviewHeaderKeywordsText = "Klíčová slova";

//Selection menu items localizations.SelectItemOptionLinkText = "Výběr"; localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Invertovat"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Všechny položky"; localizations.SelectCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Nic"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFilesText = "Všechny soubory"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFoldersText = "Všechny složky"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Položky začínající na \".\""; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Změněné dnes"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Změněné tento týden"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Změněné tento měsíc"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Změněné za 60 dnů"; localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Změněné za 90 dnů";

// Page size selection menu item. localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Zobrazit {0} položek na stránce";

//Webinterface labels localizations.CopyrightText = "© 2010 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>"; localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";

// Applet browse window title options localizations.advancedUploadItemsSelectionWindowTitle = "Vyberte položky k nahrání..."; localizations.advancedDownloadPathSelectionWindowTitle = "Vyberte cílovou cestu..."; localizations.maxAllowedDownloadSizeReached = "Velikost stahovaných položek překročila povolenou mez"; //Header of growl to display when download reaches maximum allowed size localizations.maxAllowedDownloadSizeReachedText = "Maximální velikost stahovaných položek je : {size}. <br />Použijte pokročilé stahování nebo vložte požadované položky do koše."; //Text of growl to display when download reaches maximum allowed size

// Change icon window items localizations.ChangeIconWindowHeaderText = "Změnit ikonu "; localizations.ChangeIconWindowInstructionsText = "Vyberte malý obrázek a nastavte jako ikonu pro vybranou položku:"; localizations.ChangeIconWindowSelectedFilesLabelText = "Vybraný soubor : "; localizations.ChangeIconWindowCancelLinkText = "Zrušit"; localizations.ChangeIconWindowUpdateLinkText = "Uložit"; localizations.ChangeIconFileSelectAlertText = "Vyberte, prosím, obrázek.";

//unzip operation localizations.UnzipStartedAlertTitleText = "Začala dekomprimace"; localizations.UnzipStartedAlertDescText = "Začala dekomprimace vybraných souborů"; localizations.UnzipCompletedAlertTitleText = "Dekomprimace dokončena"; localizations.UnzipCompletedAlertDescText = "Vybrané soubory byly dekomprimovány";

//zip operation localizations.ZipStartedAlertTitleText = "Započala komprimace"; localizations.ZipStartedAlertDescText = "Vybrané soubory budou zkomprimovány"; localizations.ZipCompletedAlertTitleText = "Komprimace ukončena"; localizations.ZipCompletedAlertDescText = "Vybrané soubory byly zkomprimovány";

//Signup-Page localizations.RegisterWindowProcessCompleteMessage = "Můžete se přihlásit jako registrovaný uživatel jakmile to bude administrátorem umožněno.";

//PSV - additional customizations, found elsewhere localizations.uploadWindowShareUploadedByClass = "Sdílet nahrané"; window.locale.fileupload.share = "Sdílet"; window.locale.fileupload.waiting = "Čekání..."; window.locale.fileupload.pause = "Pauza"; localizations.BasketShareItemsLinkText = "Sdílet položky"; $.sessionChecker.defaultOptions.noteTextTemplate = "(Spojení vyprší za %time%.)"; localizations.pagingSizeAllText = "Vše (pomalé u velkých složek)"; localizations.ShareWindowUsernamePermissionsLabelText = "Práva : "; localizations.SelectItemHeaderNameText = "Výběr";

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 09-Oct-2016 18:14 by Halmágyi Árpád.
G’day (anonymous guest)

OLD WIKI!!!#

New: CrushFTPv9#

OLD WIKI!!!#


CrushFTP8 | What's New

Referenced by
...nobody

JSPWiki v2.8.2