%%prettify 
{{{
//March 14th 2014 - Translated by Jacob Storgaard Jensen

////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////                          ////////
////////         Danish Localization        ////////
////////                          ////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////

//WebInterface
localizations.FilterText = localizations.FilterTextBasket = "Filtrer:";
localizations.ClearFilterLinkText = localizations.ClearFilterLinkTextBasket = "Nulstil";
localizations.FileCounterItemsText = "Elementer";
localizations.FileCounterFoldersText = "Mapper";
localizations.FileCounterFilesText = "Filer";
localizations.FileCounterHiddenItemsText = "Skjulte elementer";
localizations.ThumbnailViewLinkText = localizations.ThumbnailViewLinkTextBasket = "Vis miniaturer";
localizations.TreeViewLinkText = localizations.TreeViewLinkTextBasket = "Vis træstruktur";
localizations.DownloadResumeTextLabelBasket = "Genoptag"
localizations.BackToTopLinkText = "Tilbage til toppen";
localizations.FilesNotAvailableMessage = "Ingen tilgængelige filer eller mapper";
localizations.CopyNoFilesSelectedMessage = "Vælg venligst den/de filer eller mapper der skal kopieres";
localizations.DeleteNoFilesSelectedMessage = "Venligst vælg den/de filer eller mapper der skal slettes";
localizations.UnzipNoFilesSelectedMessage = "Vælg venligst den fil du vil pakke ud";
localizations.CutNoFilesSelectedMessage = "Venligst vælg den/de filer eller mapper der klippes";
localizations.pagingPrevText = "Forrige";
localizations.pagingNextText = "Næste";
localizations.pagingEllipseText = "...";
localizations.FilterItemCountText = "(Elementer med søgestrengen \"{filterVal}\" : {totalItems} , Mapper: {folders} Filer: {files})";
localizations.TotalItemsInDirMsgText = "(Total antal elementer i mappen: {count})";
localizations.quotaAvailableLabelText = "ledig";

localizations.WelcomeNoteSubmitFormFailureMsgText = "Fejl: Problem ved lagring af data";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgTitleText = "Kun til træstruktur";
localizations.TreeviewSpecificActionMsgDescText = "Dette er kun relevant ved visning i træstruktur";
localizations.PasswordExpiringMsgText = "Kodeordet udløber snart<br/>Anvend knappen \"Brugerindstillinger\" til at ændre.";
localizations.PasswordNotMatchingMsgText = "De nye kodeord stemmer ikke overens.";
localizations.PasswordMustBeComplexMsgText = "Kodeordet er ikke kompleks nok.";
localizations.PasswordChangedMsgText = "Kodeordet er gemt. Log venligst ind med det nye kodeord.";
localizations.AppletLoadingFailedMsgText = "Appletten fejlede under overførslen";
localizations.DownloadStartedAlertTitleText = "Download er startet";
localizations.DownloadCompletedText = "[Download gennemført]";
localizations.DownloadCompletedPathText = " Downloadet til : ";
localizations.DownloadStartedAlertDescText = "Vælg venligst en destination til din(e) fil(er) for at kunne fortsætte";
localizations.LogoutButtonText = "Log ud";
localizations.browserUploaderNativeUploadTipSetTitle = "Upload filer ved at anvende browser uploaderen.";
localizations.browserUploaderAdvancedUploadTipSetTitle = "Upload filer ved at anvende den avancerede uploader, <br>den muliggør overførsel af mapper, og i flere tilfælde går overførslen hurtigere.";
localizations.browserUploaderDragDropHoverLabelText = "Træk og slip filer her for at uploade";
localizations.appletUploaderDropPanelLabelText = "&darr; Træk og slip filer her for at uploade &darr;";

//Sharing Window
localizations.ShareWindowHeaderText = "Deling af filer";
localizations.ShareWindowFilesSharingLabelText = "Deling :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelText = "Delingstype :";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelCopyText = "Kopier";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelMoveText = "Flyt";
localizations.ShareWindowShareTypeLabelReferenceText = "Reference";
localizations.ShareWindowShareToInternalUserLabelText = "Intern deling";
localizations.ShareWindowShareToExternalUserLabelText = "Ekstern deling";
localizations.ShareWindowDownloadLabelText = "Download";
localizations.ShareWindowUploadLabelText = "Upload";
localizations.ShareWindowDeleteLabelText = "Slet";
localizations.ShareWindowSendEmailLabelText = "Send e-mail :";
localizations.ShareWindowExpiresLabelText = "Udløber :";
localizations.ShareWindowFromLabelText = "Fra : ";
localizations.ShareWindowToLabelText = "Til : ";
localizations.ShareWindowCCLabelText = "CC : ";
localizations.ShareWindowBCCLabelText = "BCC : ";
localizations.ShareWindowSubjectLabelText = "Emne : ";
localizations.ShareWindowBodyLabelText = "Brødtekst : ";
localizations.ShareWindowAdvancedLabelText = "Avanceret";
localizations.ShareWindowAttachThumbsLabelText = "Vedhæft miniature-billede";
localizations.ShareWindowAccessLabelText = "Fuld adgang (læse, skrive, slette) ";
localizations.ShareWindowSendButtonText = "Send";
localizations.ShareWindowCancelButtonText = "Annuller";
localizations.ShareWindowUsernameMethodLabelText = "Delingsmetode : ";
localizations.ShareWindowUsernameLabelText = "Del med intern bruger";
localizations.ShareWindowUsernamesLabelText = "Brugernavne : ";
localizations.ShareWindowUsernamesLabelHelpText = "(Adskil flere brugernavne med komma.)";
localizations.ShareActionCompleteShareUsernamesText = "De følgende brugere har fået adgang til delt indhold.";
localizations.ShareActionCompleteUsernameText = "Brugernavn: ";
localizations.ShareActionCompletePasswordText = "Kodeord: ";
localizations.ShareActionCompleteLinkText = "Link";
localizations.ShareActionCompleteOkButtonText = "Ok";
localizations.ShareActionEmailValidationFailureHelpToolTip = "Indtast venligst en gyldig e-mail adresse. Du kan indtaste flere adresse ved at adskille dem med komma - f.eks. <strong>bob@email.com, john@email.com,...</strong>";
//Copy direct link window
localizations.CopyLinkWindowHeaderText = "Kopier direkte link.";
localizations.CopyLinkText = "Kopier link";
//Create folder window
localizations.CreateFolderWindowHeaderText = "Opret ny mappe.";
localizations.CreateFolderInputDefaultFolderName = "Ny mappe";
localizations.CreateFolderWindowNavigateToFolderCheckboxText = "Gå til mappen efter den er oprettet ";
localizations.CreateFolderButtonText = "Opret";
//Browser uploader window
localizations.BrowserUploaderWindowHeaderText = "Upload fil";
localizations.BrowserUploaderUploadDetailsTabHeaderText = "Upload detaljer";
localizations.BrowserUploaderUploadFilesTabHeaderText = "Upload filer";
localizations.BrowserUploaderAdvancedBrowseButtonText = "Avanceret gennemsyn...";
localizations.BrowserUploaderStartUploadingLinkText = "Start upload";
localizations.BrowserUploaderClearCompletedLinkText = "Fjern gennemførte";
localizations.BrowserUploaderResumeCheckboxText = "Genoptag";
localizations.BrowserUploaderFormResetButtonText = "Nulstil";
localizations.BrowserUploaderFormNextButtonText = "Næste";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyText = "Denne fil er allerede blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} er blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyText = "Disse filer er allerede blevet tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderMultiFileAddedAlreadyDetailsText = "{0} er allerede tilføjet.";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilesGroupText = "Filgruppe : ";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileRemoveLinkText = "Fjern";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeUploadedText = "Vil blive uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileOverwriteText = "Overskriv";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileWillBeOverwrittenText = "vil blive overskrevet";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileExistsText = "Filen eksisterer allerede";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileAttentionRequiredText = "Opmærksomhed påkrævet";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileIgnoreLinkText = "Ignorer";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDoneText = "Færdig";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileUploadedText = "Uploadet til";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReUploadLinkText = "upload igen";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileReDownloadLinkText = "download igen";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileDismissLinkText = "Afvis";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileCancelLinkText = "Annuller";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePauseLinkText = "Pause";
localizations.BrowserUploaderSelectedFilePausedStatusText = "Sat på pause";
localizations.BrowserUploaderSelectedFileResumeLinkText = "Genoptag";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesText = "Totalt {0} fil(er)";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesStatusText = "{0} af {1} element(er) ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingFilesToText = "Uploader til : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingSpeedText = "Nuværende hastighed : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingAverageSpeedText = "Gennemsnitshastighed : ";
localizations.BrowserUploaderAdvancedUploadingTimeText = "<div class='time'> Tid: Forbrugt: <span class='elapsed'>{0}</span> <span class='remained'>, Tilbage : {1}</span></div>";
localizations.BatchCompleteText = "Resultat";
localizations.BatchComplete = "Overførsler gennemført.";
localizations.BrowserUploaderSpeedTimeCalculatingText = "Beregner..";
localizations.BrowserUploaderProblemWhileTransferMsgText = "Problem under overførsel";
localizations.BrowserUploaderCancelledUploadMsgText = "Upload annulleret";
localizations.BrowserUploaderAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Dine filer er i gang med at uploade. Hvis du navigerer væk fra denne side vil du potentielt miste dem. Er du sikker på du vil forlade denne side?";
localizations.BrowserDownloadAlertWhileNavigatingAwayMsgText = "Dine filer er i gang med at downloade. Hvis du navigerer væk fra denne side vil du potentielt miste dem. Er du sikker på du vil forlade denne side?";
localizations.NoUploadInDirGrowlText = "Upload er ikke tilladt";
localizations.NoUploadInDirGrowlDesc = "Upload af elementer til den valgte mappe er ikke tilladt";

//New upload bar localizations
localizations.browseFileLabelByClass = "Tilføj filer...";
localizations.advancedUploadResumeLabelByClass = "Genoptag";
localizations.filesToUploadQueueWindowHeader = "Filer der skal uploades";
localizations.uploadWindowStartUploadingByClass = "Start upload";
localizations.uploadWindowCancelUploadingByClass = "Annuller upload";
localizations.uploadWindowClearUploadedByClass = "Fjern filer der er uploadet";
localizations.uploadWindowOverwriteAllByClass = "Overskriv alle";
localizations.uploadWindowRemoveAllWithErrorsByClass = "Fjern alle med fejl";
localizations.uploadWindowSummaryFilesByClass = "Filer : ";
localizations.uploadWindowSummarySizeByClass = ", Størrelse på upload : ";
localizations.uploadBarShowHideFilesSetTitleClass = "Vis/Skjul de valgte filer";
localizations.uploadBarAttentionTitle = "Tilføj nu filer fra uploadbjælken";
localizations.uploadBarAttentionText = "Anvend uploadbjælken til at tilføje filer til upload. Klik på \"" + localizations.browseFileLabelByClass + "\" knappen for at tilføje filer";

localizations.globalProgressbarSkipLabelByClass = "Spring over";
localizations.globalProgressbarPauseLabelByClass = "Pause";
localizations.globalProgressbarStopLabelByClass = "Stop";

localizations.syncAppName = "CrushSync";

if(typeof window.locale != "undefined")
{
  window.locale.fileupload.SwitchToNormalUpload = "Skift til normal upload";
  localizations.uploadWindowUploadTypeSwitchSetTitleClass = window.locale.fileupload.SwitchToAdvancedUpload = "Skift til avanceret upload";
}

//Search window
localizations.SearchWindowHeaderText = "Søg";
localizations.SearchWindowKeywordsLabelText = "Nøgleord :";
localizations.SearchWindowExactLabelText = "Nøjagtig?";
localizations.SearchWindowByClassModifiedLabelText = "Ændret";
localizations.SearchWindowByClassDateFormatLabelText = "(mm/dd/yyyy) ";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelsen er ";
localizations.SearchWindowTypeLabelText = "Typen er en";
localizations.SearchWindowSizeLabelText = "Størrelsen er ";
localizations.SearchWindowSizeUnitLabelText = "(Kilobytes)";
localizations.SearchWindowSearchButtonText = "Start søgning";
localizations.SearchWindowCancelButtonText = "Annuller";
localizations.SearchResultDisplayText = "Søgeresultat:";
localizations.SearchResultClearLinkText = "(Nulstil søgefilter)";
localizations.SearchFormModifiedOptionAfterText = "Efter";
localizations.SearchFormModifiedOptionBeforeText = "Før";
localizations.SearchFormSizeOptionBiggerThanText = "Større end";
localizations.SearchFormSizeOptionSmallerThanText = "Mindre end";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFileText = "Fil";
localizations.SearchFormItemTypeOptionFolderText = "Mappe";
localizations.SearchProcessNotificationText = "Bearbejder... ";
localizations.SearchProcessCancelText = "Annuller";
//Multiple file selection options
localizations.ItemsSelectionDisplayText = "Alle <strong>{count}</strong> elementer på denne side er valgt.";
localizations.ItemsSelectionSelectAllItemsInDir = "Vælg alle <strong>{total_items}</strong> elementer i <strong>{list_type}</strong> (inkluder skulte elementer)</span>";
localizations.ItemsSelectionSelectedAllItemsInDir = "Alle <strong>{total_items}</strong> elementer i <strong>{list_type}</strong> (inklusiv skulte elementer) er valgt";
localizations.ItemsSelectionClearSelection = "Nulstil udvalgte elementer";
localizations.ItemsSelectionShowingFolderText = "Nuværende mappe";
localizations.ItemsSelectionShowingFilteredItemsText = "Nuværende filtrerede lists";
localizations.ItemsSelectionShowingSearchedItemsText = "Søgeresultat";
//User options window
localizations.UserOptionsWindowHeaderText = "Indstillinger";
localizations.UserOptionsWindowHideItemsStartWithDotLabelText = "Skjul '.' elementer ";
localizations.UserOptionsWindowHideCheckboxLabelText = "Skjul tjekboks kolonnen ";
localizations.UserOptionsWindowHideFilterLabelText = "Skjul filtreringssektionen ";
localizations.UserOptionsWindowAutostartUploadLabelText = "Start upload med det samme en fil er valgt til upload. ";
localizations.UserOptionsWindowLoadJavaAppletLabelText = "Indlæs Java appletten når interfacet indlæses.";
localizations.UserOptionsWindowDisableCompressionLabelText = "Deaktiver komprimering på Java appletten. ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordHeaderText = "Skift dit kodeord ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordCurPassLabelText = "Nuværende kodeord: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordNewPassLabelText = "Nyt kodeord: ";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordConfirmPassLabelText = "Bekræft kodeord:";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordButtonText = "Skift kodeord";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomButtonText = "Generer tilfældigt kodeord";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomUseItLinkText = "Anvend dette";
localizations.UserOptionsWindowChangePasswordGenerateRandomCancelLinkText = "Annuller";
//Main checkbox context menu options
localizations.MainCheckboxContextMenuToggleText = "Vis/Skjul";
localizations.MainCheckboxContextMenuCheckAllText = "Marker alle";
localizations.MainCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Afmarker alle";
//Keywords window
localizations.KeywordsWindowHeaderText = "Nøgleord";
localizations.KeywordsWindowUpdateLinkText = "Opdater";
localizations.KeywordsWindowCancelLinkText = "Annuller";
//File basket
localizations.BasketHeaderText = "Filer i kurven";
localizations.BasketClearAllLinkText = "Fjern alle";
localizations.BasketDownloadLinkText = "Download kurven";
localizations.BasketDownloadAdvancedLinkText = "Avanceret download af kurven";
localizations.BasketNoFilesAvailableText = "Ingen valgte filer";
localizations.BasketRemoveLinkText = "Fjern";
localizations.BasketTotalItemText = "{0} elementer ";
localizations.BasketFileAddedAlreadyText = "Filen er allerede tilføjet til kurven";
localizations.BasketFileAddedAlreadyDetailsText = "Den valgte fil er allerede tilgængelig i kurven";
localizations.BasketNothingSelectedToAddText = "Der er ikke valgt noget der skal tilføjes til kurven";
localizations.BasketNothingSelectedToAddDetailsText = "&nbsp;";
localizations.BasketClearAllConfirmMessage = "Er du sikker på at du vil tømme kurven?";
//Paste form panel
localizations.PasteFormHeaderText = "Indsæt";
localizations.PasteFormResetButtonText = "Nulstil";
localizations.PasteFormPasteButtonText = "Indsæt";
localizations.PasteFormErrorHeaderText = "Problem under indsættelse";
localizations.PasteFormErrorDetailsText = "Der opstod et problem under indsættelsen af flere elementer.<br />Error : {0}";
localizations.PasteFormErrorNothingToPasteText = "Der er intet kopiere/klippet til at indsætte";
//Welcome form panel
localizations.WelcomeFormHeaderText = "Velkommen";
localizations.WelcomeFormOkButtonText = "OK";
//Slideshow popup
localizations.SlideshowPopupHeaderText = "Slideshow";
//Manage Share window
localizations.ManageShareWindowHeaderText = "Administrer delinger";
localizations.ManageShareWindowRefreshLinkText = "Opdater";
localizations.ManageShareWindowDeleteSelectedLinkText = "Slet valgte elementer";
localizations.ManageShareWindowDeleteLinkText = "Slet";
localizations.ManageShareWindowHideLinkText = "Skjul";
localizations.ManageShareWindowGridLinkLabelText = "Link";
localizations.ManageShareWindowGridFromLabelText = "Fra";
localizations.ManageShareWindowGridToLabelText = "Til";
localizations.ManageShareWindowGridCCLabelText = "CC";
localizations.ManageShareWindowGridBCCLabelText = "BCC";
localizations.ManageShareWindowGridSubjectLabelText = "Emne";
localizations.ManageShareWindowGridBodyLabelText = "Brødtekst";
localizations.ManageShareWindowGridShareTypeLabelText = "Delingstype";
localizations.ManageShareWindowGridUserNameLabelText = "Brugernavn";
localizations.ManageShareWindowGridPasswordLabelText = "Kodeord";
localizations.ManageShareWindowGridAttachedLabelText = "Vedhæftet i e-mail?";
localizations.ManageShareWindowGridUploadLabelText = "Tillad upload?";
localizations.ManageShareWindowGridPathsLabelText = "Stier";
localizations.ManageShareWindowGridCreatedLabelText = "Oprettet";
localizations.ManageShareWindowGridExpiresLabelText = "Udløber";
localizations.ManageShareWindowGridSharedItemsLabelText = "Delte elementer";
localizations.ManageShareWindowGridDownloadsLabelText = "Downloads";
localizations.ManageShareWindowNothingToShowMessageText = "Intet at vise";
localizations.ManageShareWindowNothingSelectedToDeleteMessageText = "(Intet valgt til sletning)";
localizations.ManageShareWindowDeleteAccountConfirmationText= "Er du sikker på du vil slette den/de valgte {count} konto/konti ?";
localizations.ManageShareWindowUserDeletedMessageText = "(Bruger : {name} slettet)";
//Rename widndow and panel
localizations.RenameWindowHeaderText = "Omdøb";
localizations.RenamePanelSaveLinkText = "Gem";
localizations.RenamePanelCancelLinkText = "Annuller";

localizations.ZipNameWindowHeaderText = "Pakket filnavn";
localizations.ZipNamePanelSaveLinkText = "Ok";
localizations.ZipNamePanelCancelLinkText = "Annuller";

localizations.SyncAppNameWindowHeaderText = "Sync administratorkodeord";
localizations.SyncAppNamePanelSaveLinkText = "Ok";
localizations.SyncAppNamePanelCancelLinkText = "Annuller";

//Tooltip info
localizations.TooltipNameLabelText = "Navn";
localizations.TooltipSizeLabelText = "Størrelse";
localizations.TooltipModifiedLabelText = "Ændret";
localizations.TooltipKeywordsLabelText = "Nøgleord";
localizations.ThumbnailsTooltipText = "<strong>"+localizations.TooltipNameLabelText+" : </strong>{text}<br /><strong>"+localizations.TooltipSizeLabelText+" : </strong>{size}<br /><strong>"+localizations.TooltipModifiedLabelText+" : </strong>{date}<br /><strong>"+localizations.TooltipKeywordsLabelText+" : </strong> {keywords}";
//Form alerts and notifications
localizations.FormValidationFailText = "Et eller flere påkrævede felter mangelfyldt eller slet ikke udfyldt. Indtast de rigtige værdier i felterne markeret med * i den nedenstående formular";
localizations.FormEmailValidationFailText = "<br> - Indtast gyldig e-mailadresse i e-mail feltet/felterne";
localizations.DeleteConfirmationMessageText = "Totalt {0} mappe(r) og {1} fil(er) vil blive slettet.\n\nElementer: {2} Når først de er slette kan det ikke fortrydes";
localizations.DeleteConfirmationMessageRemoveAllItemsInDirText = "Alle elementer i mappen \"{folder_name}\" vil blive slettet.\n\nTotalt {count} elementer vil blive slettet.\n\nNår først de er slette kan det ikke fortrydes";
localizations.CopyActionGrowlText = "Totalt {0} mappe(r) og {1} fil(er) blev kopieret.";
localizations.CutActionGrowlText = "Totalt {0} mappe(r) og {1} fil(er) blev klippet.";
localizations.NothingSelectedGrowlText = "Intet valgt";
localizations.ShareNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til deling";
localizations.DownloadNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til download";
localizations.RenameNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til at omdøbe";
localizations.PreviewNothingSelectedGrowlText = "Intet valgt til preview";
localizations.NoPreviewGrowlText = "Preview";
localizations.NoPreviewGrowlDesc = "Intet preview tilgængeligt for de valgte elementer";
localizations.ProblemWhileRenamingGrowlText = "Problem under omdøbning";
localizations.ProblemWhileRenamingDescGrowlText = "Der opstod et problem under omdøbningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileSharingGrowlText = "Problem under deling";
localizations.ProblemWhileSharingDescGrowlText = "Der opstod et problem under delingen af en fil. Prøv venligst igen";
localizations.DirectLinkDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klik på \"Kopier direkte link\"";
localizations.UpdateKeywordDescGrowlText = "Højreklik på elementet og klik på \"Opdater nøgleord\"";
localizations.QuickViewNothingToShowGrowlText = "Fejl : Intet at vise i quick view";
localizations.QuickViewNoItemsAvailableGrowlText = "Ingen tilgængelige elementer";
localizations.QuickViewRotateClockwiseTooltipText = "Roter med uret";
localizations.QuickViewRotateCounterClockwiseTooltipText = "Roter mod uret";
localizations.QuickViewCurrentImagePositionText = "Elementer {current} af {total}";
localizations.ProblemWhileDeletingGrowlText = "Problem under sletning";
localizations.ProblemWhileDeletingDescGrowlText = "Der opstod et problem under sletningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileUnzipGrowlText = "Problem under udpakning af fil(er)";
localizations.ProblemWhileUnzipDescGrowlText = "Der opstod et problem under udpakningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileZipGrowlText = "Problem under pakning af fil(er)";
localizations.ProblemWhileZipDescGrowlText = "Der opstod et problem under pakningen. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderGrowlText = "Problem under oprettelse af ny mappe";
localizations.ProblemWhileCreatingFolderDescGrowlText = "Der opstod et problem under oprettelsen af den nye mappe. Prøv venligst igen. Fejl : ";
localizations.JavaRequiredGrowlText = "Java er påkrævet";
localizations.JavaRequiredDescGrowlText = "Java skal være installere for at de avancerede funktioner virker.<br/><br/>Gå venligst til: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.java.com/\" class=\"whiteError\">http://www.java.com/</a>";
localizations.JavaAppletNotLoadedGrowlText = "Java appletten er ikke indlæst";
localizations.JavaAppletNotLoadedDescGrowlText = "Du skal først klikke på knappen 'Avanceret gennemsyn' førend 'træk og slip' bliver tilgængelig.";
localizations.NoFilesFoundGrowlTitle = "Ingen data fundet";
localizations.NoFilesFoundGrowlText = "Fejl : Ingen data fundet for ";
localizations.AutoLogOutConfirmationTitle = "Automatisk udlogning";
localizations.AutoLogOutConfirmationDesc = "Du bliver snart logget ud på grund af inaktivitet";
localizations.AutoLogOutButtonText = "Forbliv logget ind";
//Treeview header items
localizations.TreeviewHeaderNameText = "Navn";
localizations.TreeviewHeaderSizeText = "Størrelse";
localizations.TreeviewHeaderModifiedText = "Ændret";
localizations.TreeviewHeaderKeywordsText = "Nøgleord";
//Selection menu items
localizations.SelectItemOptionLinkText = "Vælg";
localizations.SelectCheckboxContextMenuToggleText = "Vis/Skjul";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllText = "Alle elementer";
localizations.SelectCheckboxContextMenuUncheckAllText = "Ingen";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFilesText = "Alle filer";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckAllFoldersText = "Alle mapper";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckItemsWithDotText = "Elementer der begynder med \".\"";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckTodayText = "Ændret i dag";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckWeekText = "Ændret i denne uge";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheckMonthText = "Ændret i denne måned";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck2MonthsText = "Ændret indenfor de sidste 60 dage";
localizations.SelectCheckboxContextMenuCheck3MonthsText = "Ændret indenfor de sidste 90 dage";
// Page size selection menu item.
localizations.PageSizeSelectionLinkText = "Vis {0} elementer pr. side";
//Webinterface labels
localizations.CopyrightText = "&copy; 2012 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>";
localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";
// Applet browse window title options
localizations.advancedUploadItemsSelectionWindowTitle = "Vælg elemmenter til upload..";
localizations.advancedDownloadPathSelectionWindowTitle = "Vælg stien hvortil der skal downloades..";
localizations.advancedOperationsDownloadStatus = "Downloader";
localizations.advancedOperationsUploadStatus = "Uploader";

localizations.maxAllowedDownloadSizeReached = "Downloadstørrelsen overskrider den maksimale tilladte størrelse"; //Header of growl to display when download reaches maximum allowed size
localizations.maxAllowedDownloadSizeReachedText = "Maximalt tilladte størrelse til download : {size}. <br />Anvend den avancerede downloader, eller tilføj til downloadkurven i stedet for."; //Text of growl to display when download reaches maximum allowed size

// Change icon window items
localizations.ChangeIconWindowHeaderText = "Skift ikon ";
localizations.ChangeIconWindowInstructionsText = "Vælg et lille billede der skal bruges som ikon for valgte elementer:";
localizations.ChangeIconWindowSelectedFilesLabelText = "Valgt fil : ";
localizations.ChangeIconWindowCancelLinkText = "Annuller";
localizations.ChangeIconWindowUpdateLinkText = "Gem";
localizations.ChangeIconFileSelectAlertText = "Vælg venligst en billedfil for at fortsætte.";

//unzip operation
localizations.UnzipStartedAlertTitleText = "Udpakning er påbegyndt";
localizations.UnzipStartedAlertDescText = "Udpakningen af de valgte filer er påbegyndt";
localizations.UnzipCompletedAlertTitleText = "Udpakningen er gennemført";
localizations.UnzipCompletedAlertDescText = "Udpakningen af de valgte filer er afsluttet";

//zip operation
localizations.ZipStartedAlertTitleText = "Pakningen er påbegyndt";
localizations.ZipStartedAlertDescText = "Pakningen af de valgte filer er påbegyndt";
localizations.ZipCompletedAlertTitleText = "Pakningen er gennemført";
localizations.ZipCompletedAlertDescText = "Pakningen af de valgte filer er afsluttet";

//Signup-Page
localizations.RegisterWindowProcessCompleteMessage = "Du kan logge ind med den oprettede bruger så snart den er aktiveret af administratoren.";

//Data size format items
localizations.dataFormatBytes = "bytes";
localizations.dataFormatKiloBytes = "KB";
localizations.dataFormatMegaBytes = "MB";
localizations.dataFormatGigaBytes = "GB";
localizations.dataFormatTeraBytes = "TB";

localizations.loadingIndicatorText = "Vent venligst...";

//Server message localized
localizations.share_complete = "Deling gennemført.";
localizations.share_email_sent = "E-mailen blev afsendt.";
localizations.share_open_in_email_client = "Åben i dit e-mailprogram";


//SyncManager localized
localizations.syncManagerEnterCrushSyncPasswordText = 'Indtast CrushSync kodeord :';
localizations.syncManagerEnterPasswordTitleText = 'Kodeord';
localizations.syncManagerPageTitleText = 'CrushSync - WebInterface';
localizations.syncManagerRefreshButtonText = 'Opdater';
localizations.syncManagerPleaseWaitText = 'Vent venligst...';
localizations.syncManagerChangeAdminPasswordText = 'Skift agenten/agenternes administrator-kodeord';
localizations.syncManagerDataTakingLongTimeNoteText = 'Hvis det tager for lang tid at vise synkroniseringsagenterne, tjek at <strong>CrushSync</strong> kører og er konfigureret rigtigt.';
localizations.syncManagerAdminPasswordNotCorrectText = 'Forkert administrator-kodeord. <a href="#" class="reloadPage">Klik her</a> for at indtaste kodeordet igen.';
localizations.syncManagerConfigTabText = 'Konfiguration';
localizations.syncManagerLogTabText = 'Log';
localizations.syncManagerStatusLabelText = 'Status =';
localizations.syncManagerSyncNotRunningTitleText = 'Kører ikke';
localizations.syncManagerSyncUploadTitleText = 'Upload';
localizations.syncManagerSyncDownloadTitleText = 'Download';
localizations.syncManagerTestButtonText = 'Test';
localizations.syncManagerCreateNewSyncButtonText = 'Opret ny Sync';
localizations.syncManagerSetAgentNameButtonText = 'Indstil agentnavn';
localizations.syncManagerLastAgentCommunicationText = 'Sidste agentkommunikation : ';
localizations.syncManagerStartButtonText = 'Start Sync';
localizations.syncManagerStopButtonText = 'Stop Sync';
localizations.syncManagerDeleteButtonText = 'Slet konfiguration';
localizations.syncManagerAdvancedSettingsButtonText = 'Avancerede indstillinger';
localizations.syncManagerSaveSettingsButtonText = 'Gem indstillinger';
localizations.syncManagerLocalFolderText = 'Lokal mappe =';
localizations.syncManagerRequestSubmittedText = 'Din forespørgsel blev modtaget på serveren, vent venligst imens data opdateres.';
localizations.syncManagerServerPathNotValidText = 'Den valgte server-sti er ikke gyldig eller Sync er ikke slået til';
localizations.syncManagerErrorText = 'Fejl : ';
localizations.syncManagerBrowseButtonText = 'Gennemse';
localizations.syncManagerServerPathText = 'Server-sti =';
localizations.syncManagerAutoStartText = 'Autostart Sync';
localizations.syncManagerAllowTunnelText = 'Tillad tunnel?';
localizations.syncManagerAllowCompressionText = 'Tillad kompression?';
localizations.syncManagerReadOnlyText = 'Skrivebeskyttet?';
localizations.syncManagerDontWaitForStabilizationText = 'Vent ikke for fil-stabilisering';
localizations.syncManagerScheduledTimesText = 'Planlæg tider =';
localizations.syncManagerAddButtonText = 'Tilføj';
localizations.syncManagerRefreshLogButtonText = 'Opdater Log';
localizations.syncManagerLiveUpdateText = 'Live opdatering';
localizations.syncManagerScrollWithActivityText = 'Scroll ved aktivitet';
localizations.syncManagerFindText = 'Find =';
localizations.syncManagerRegexSearchText = 'Regex søgning?';
localizations.syncManagerClearFilterText = 'Nulstil';
localizations.syncManagerEmailLogButtonText = 'E-mail log';
localizations.syncManagerLogLastUpdatedText = 'Log sidst opdateret : <span class="logUpdatedTimestamp"></span>';
localizations.syncManagerBackToTopText = 'Tilbage til toppen';
localizations.syncManagerExistingPasswordText = 'Nuværende kodeord =';
localizations.syncManagerNewPasswordText = 'Nyt kodeord =';
localizations.syncManagerConfirmPasswordText = 'Bekræft kodeord =';
localizations.PoweredByText = 'Powered by <a href="http://www.crushftp.com/" target="_blank">CrushFTP</a>';
localizations.CopyrightText = '&copy; 2012 <a href="http://www.CrushFTP.com/" target="_blank">CrushFTP</a>';
localizations.syncManagerEnterPasswordText = 'Indtast venligst et kodeord';
localizations.syncManagerPasswordDoesNotMatchText = 'De to kodeord stemmer ikke overens';
localizations.syncManagerPasswordChangedText = 'Dit kodeord blev ændret, log venligst ind igen.';
localizations.syncManagerEnterAgentNameText = 'Indtast agentnavn :';
localizations.syncManagerUnableToConnectToTheServerText = 'Indtast agentnavn :';
localizations.syncManagerMailSentText = 'E-mail afsendt : ';
localizations.syncManagerMailSentDescText = 'Log blev sendt via e-mail';
localizations.syncManagerMailSendingFailedText = 'Afsendelse af e-mail fejlede : ';
localizations.syncManagerEnterTimeText = 'Indtast et planlægningstidspunkt : (24-timers format)';
localizations.syncManagerScheduleTitleText = 'Planlægningstidspunkt';
localizations.syncManagerInvalidTimeText = 'Forkert tidsformat, prøve venligst igen';

//Webinterface labels
localizations.CopyrightText = "&copy; 2010 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.CrushFTP.com/\">CrushFTP</a>";
localizations.PoweredByText = "Powered by <a target=\"_blank\" href=\"http://www.crushftp.com/\">CrushFTP</a>";

setTimeout("applyLocalizations();",100);

}}}
/%